20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Tüzükler

Tüzükler

Tüzük

Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştayın incelemesinden geçirtilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kurallarıdır. Devamını Oku »

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-Tüzük

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1 – İş kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülenlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte belirtilmiştir. Madde 2 – Bu Tüzükte geçen “yapı işleri” deyimi, maden ocakları hariç olmak ... Devamını Oku »

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul İç Tüzüğü

TÜRKİYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL İÇ TÜZÜĞÜ I-BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 Amaç İşbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir. MADDE 2 Genel Kurul Toplantıları TFF Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. İşbu iç tüzük, olağan ve ... Devamını Oku »

Galatasaray Tüzüğü

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM TEMEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, KURULUŞ YERİ, MERKEZİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ MADDE 1: Galatasaray Lisesi öğrencileri ile bu Tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmiş bulunanların sportif gelişmelerini sağlamak, spor eğitimi ve ahlâkını geliştirmek ve üyeleri arasında sevgi ve dayanışmayı arttırmak amacı ile İstanbul Beyoğlu ... Devamını Oku »

Fenerbahçe Tüzüğü

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ    K I S I M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1 : Kulübün adı “Fenerbahçe Spor Kulübü”dür. Merkezi İstanbul Kadıköy’de olup, bu tüzükte “Kulüp” olarak anılacaktır. Kulübün Kurucuları Madde ... Devamını Oku »

Fenerbahçenin İlk Tüzüğü

Fenerbahçe Kulübü’nün ilk kuruluş tüzüğünün orijinalinin bulunduğu bildirildi. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilk kuruluş tüzüğü, 1913 yılında Osmanlıca olarak yazılmış orijinal haliyle Fenerbahçe Müze Kurulu Başkanı Dr. R. Sertaç Kayserilioğlu tarafından bir sahafta bulundu. Kulübün kuruluş amacının belirtildiği tüzüğün ikinci maddesinde, ”Fenerbahçe Kulübü’nün kuruluş amacı; vatan gençlerini, ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates