20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

4849 Sayılı Kanun

4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 4849 Kabul Tarihi: 17/04/2003 Resmi Gazete Tarihi: 24/04/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25088 Madde 1 – 25/02/2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki (14) numaralı fıkra eklenmiştir. 14. Bu maddede yer alan asgari matrah ... Devamını Oku »

Karar Düzeltme Dilekçesi

ARGITAY (……). HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : DOSYA KARAR NO : …………./……….. YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ ESAS NO : …………./…………… YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ KARAR NO : …………../…………. DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ... Devamını Oku »

Vergi Tarhiyatının İptali Dilekçesi

……. MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA ../../…. DAVACI : VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.SU : VEKİLİ : DAVALI : İHBARNAME TARİH VE NO.SU : VERGİ VE CEZA ÇEŞİDİ : DAVANIN KONUSU : TEBELLÜĞ TARİHİ : OLAYLAR : 1- ……………………………………………………………. 2- ……………………………………………………………. 3- ……………………………………………………………. HUKUKİ SEBEPLER : ………………………… DELİLLER : …………………………… TALEP SONUCU ... Devamını Oku »

Yargılamanın Yenilenmesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : …………/………….. YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ TALEP EDEN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVACI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Yargılanmasnın Yenilenmesi Talebimizden İbarettir. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizin ... Devamını Oku »

Vergi Davasında Karar Düzeltme Dilekçesi

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ VARDIR KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… KARŞI TARAF : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Danıştay ….. Dairesinin …/…/… ... Devamını Oku »

Para Cezası İşleminin İptali Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Para Cezası İşleminin İptali Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR ... Devamını Oku »

Pişmanlıkla Vergi Beyannamesi Dilekçesi

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ……….. MÜKELLEFİN ADI SOYADI (Ünvanı) : VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.SU : İŞ ADRESİ : VERGİNİN CİNSİ VE DÖNEMİ : VERGİNİN TUTARI : Yukarıda dökümü yazılı …… döneme/dönemlere ait beyannamelerimin V.U.K. Pişmanlık Hükümlerine (M.D.371) göre kabulünü arz ve talep ederim. Saygılarımla Aranan Kelimeler:pişmanlıkla beyanname verme dilekçesi ... Devamını Oku »

Vergi Cezalarında Uzlaşma

…….. DEFTERDARLIĞI İL UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA ../../…. UZLAŞMA TALEP EDEN : ADRESİ : KARŞI TARAF : VERGİNİN MİKTARI NEV’İ VE YILI : VERGİ İHBARNAMESİNİN TARİHİ VE YILI : VERGİ/CEZA TÜRÜ : MÜKELLEFİN VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI : TEBLİĞ TARİHİ : 205 sayılı Kanunun 22. maddesiyle V.U.K’a eklenen üçüncü bölüm hükümlerine ... Devamını Oku »

Vergi Mahkeme Kararını Temyiz Dilekçesi

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE ……. MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA ../../…. MAHKEMESİ : ……. MAHKEMESİ ESAS NO : TEMYİZ EDEN (DAVACI) : KAYITLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ : VERGİ HESAP NO : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Temyiz beyanlarımızdır. TEBELLÜĞ TARİHİ : ../../…. DAVA KONUSU VERGİ : …. yılına ait ………………TL tutarındaki ... Devamını Oku »

Vergi Mükellefiyetlerinin Kapatılması Dilekçesi

../../…. ……………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE …………….. Dairenizin ………………………… vergi numaralı mükellefiyim. ……………………….. adresindeki ……………….. işiyle iştigal ettiğim işyerimi ../../…. tarihinde kapattım. ../../…. tarihi itibariyle gelir vergisi – geçici vergi – katma değer vergisi – muhtasar vergi mükellefiyetlerimin kapatılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla …………………………. İKAMETGAH ADRESİ Aranan Kelimeler:vergi kapatma (127)vergi ... Devamını Oku »

Vergi Tarhiyatının İptali Dilekçesi

……. MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA ../../…. DAVACI : VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.SU : VEKİLİ : DAVALI : İHBARNAME TARİH VE NO.SU : VERGİ VE CEZA ÇEŞİDİ : DAVANIN KONUSU : Gelir vergisi ve cezasına itiraz beyanımızdır. TEBELLÜĞ TARİHİ : OLAYLAR : 1- Müvekkilimiz, serbest meslek sahibi olup, ……………………. ticareti yapmaktadır. ... Devamını Oku »

Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması Talebimizden İbarettir. DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : Müvekkil, ………… ... Devamını Oku »

Vergi Ziyaı Cezasının Terkini Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Vergi Ziyaı Cezasının Terkini Talebimizden İbarettir. DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : Müvekkil, …/………-…./……. ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates