19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları

Yargıtay Kararları

Ön İncelemeden sonra delil için süre verilmelidir

Ön İncelemeden sonra delil için süre verilmelidir

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/19722 K. 2014/2004 T. 6.2.2014 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Davalı, davaya süresinde cevap vermemiş, ön inceleme duruşmasına katılmış, bu duruşmada delil ... Devamını Oku »

Yerel Mahkemece Kısmen Bozmaya Uyma

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas: 2007/15-315 Karar: 2007/338 Tarih: 13.6.2007 • CEZAİ ŞART ( Direnmenin ve Uyuşmazlığın Konusunun Husumete İlişkin Olduğu/Miktara İlişkin Olmadığı – Kısmen Bozmaya Uyulduğundan Yeni Bir Hüküm Bulunduğu/Kararı Özel Dairenin İnceleyeceği ) • DİRENME KARARI ( Kısmen Bozmaya Uyulan Kararın Direnme Değil Yeni Bir Hüküm Olduğu ... Devamını Oku »

Yargıtayın Bozma İlamından Sonra Islah

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2011/33835 Karar: 2011/42324 Tarih: 01.11.2011 * 6100 SAYILI HMK’DA BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPILMASI ( Islahın Tahkikat Sonuna Kadar Yapılabileceği – Bozmadan Sonra Islah Yapılabileceği/Tazminat Davası ) * BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPILMASI ( Islahın Tahkikat Sonuna Kadar Yapılabileceği – Tek Bir Dava İle ... Devamını Oku »

Avukat İş Akdine Tabi midir?

Avukat İş Akdine Tabi midir?

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi ESAS: 2011/50648  KARAR: 2014/775 Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali, takibin devamı ile % 40 icra inkar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş davacı avukatı tarafından duruşma talep edilmiş ise de; HUMK.nun ... Devamını Oku »

Satılan Aracın Devrinin Alınmaması Sebebiyle Çıkan Vergi

Satılan Aracın Devrinin Alınmaması Sebebiyle Çıkan Vergi

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/10002 KARAR: 2014/6350 Davacı B… tarafından, davalı …Defterdarlığı aleyhine 29/03/2012 gününde verilen dilekçe ile tespit ve trafik tescil kaydının silinmesi istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11/04/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar ... Devamını Oku »

İradi Vekalette Hazine Vekalet Ücretine Mahkum Edilmesi

İradi Vekalette Hazine Vekalet Ücretine Mahkum Edilmesi

YARGITAY 3. Ceza Dairesi Esas: 2014/9218 Karar: 2014/32172 YARGITAY 3. Ceza Dairesi Esas: 2014/9218 Karar: 2014/32172 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Sanık müdafiinin temyiz itirazının vekalet ücretine hasren olduğu kabul edilerek yapılan incelemede; Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; Kanunda vekilin ve müdafiinin vekaletname ... Devamını Oku »

Hükmün Tefhimi-Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı

Hükmün Tefhimi-Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/20237 K. 2014/15776 T. 01.07.2014 * TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI (Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı – Tarafların Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Önce Süre Tutum Veya Gerekçeli Dilekçe Sunmak Suretiyle Kararı Temyiz Ettikleri Hallerde Dahi Kararın Gerekçesini ... Devamını Oku »

Belirsiz Alacak Davası Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2011/47206 K. 2011/39092 T. 24.10.2011 DAVA : Davacı vekili, davacı isçinin 6772 sayılı Yasadan kaynaklanan ödenmeyen ilave tediye alacağının davalı işverenden tahsiline karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için ... Devamını Oku »

İş bitimi sebebiyle hizmet akdi sona ermesi Kıdem İhbar tazminatı

İŞ BİTİMİ • HİZMET AKDİ • İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖZET: İş bitimi sebebiyle hizmet akdi sona erdirilen işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. HGK. E:2012/9-1169 K:2013/499 T:10.04.2013 (…A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalı şirket tarafından yapımı üstlenilen…….Barajı inşaatında 20.06.1998 tarihinden itibaren meydancı olarak çalıştığını barajın yapım işinin bitmesi ... Devamını Oku »

FAZLASI SAKLI TUTULAN HAKLAR

KISMİ DAVADAN FERAGAT FAZLASI SAKLI TUTULAN HAKLAR ÖZET: Kısmi davadan feragat edilmiş olması; kısmi dava açılırken fazlaya ilişkin hakların saklı kaldığı beyan edilerek ilerde talep edilecek bakiye alacakta da feragat edildiği anlamında değildir. Y.HGK. E:2012/21-736 K:2012/262 T:20.02.2012 (..Dava 16.09.1996 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu %32 oranında sürekli iş görmezlik ... Devamını Oku »

ANTREPO ÜCRETİ YARGITAY KARARI

TAŞIMA HUKUKU MALIN YERİNDE TESLİMİ ANTREPO ÜCRETİ ÖZET: Fransa’dan Türkiye’ye taşınan eşyanın taşınmasına CMR kuralları uygulanacaktır. Gönderilen malın gümrükte değil yerinde teslim edileceği belirlendiğinden, gönderilenin antrepo ücretinden sorumlu olacağı düşünülmez. Y.11. HD E:2013 / 11320 K:2013 /15946 T:18.9.2013 Davacı vekili, davalının ithal ettiği emtianın 19.06.2003 tarihinde müvekkilinin antreposuna alındığını, 19.06.2003 ... Devamını Oku »

Yıllık İzin Ücreti Alacağının haczi

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2004/24618 K. 2005/1837 T. 4.2.2005 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise ... Devamını Oku »

EŞTEN HABERSİZ EVDEKİ EŞYALARIN TAŞINMASI

2. Hukuk Dairesi 2011/14842 E. , 2012/11921 K. BOŞANMA DAVASI EŞTEN HABERSİZ EVDEKİ EŞYALARIN TAŞINMASI TÜRK MEDENİ KANUNU (4721) Madde 170 TÜRK MEDENİ KANUNU (4721) Madde 167 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Boşanma ... Devamını Oku »

İCRA MAHKEMESİNİN ZAMANAŞIMINI RESEN DİKKATE ALAMAYACAĞI

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/2298 KARAR: 2014/4169 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği ... Devamını Oku »

KAT MÜLKİYETİ – YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

18. Hukuk Dairesi 2011/11552 E. , 2012/2972 K. KAT MÜLKİYETİ YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 28 “İçtihat Metni” ÖZET: YÖNETİM PLANI, TÜM KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME HÜKMÜNDE OLUP, DEĞİŞTİRİLMESİ KAT MALİKLERİNİN 4/5’İNİN OYLARI İLE MÜMKÜN OLUR. Dava dilekçesinde, diğer blok yönetim planının geçersizliği istenilmiştir. Mahkemece davanın ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates