18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları (sayfa 2)

Yargıtay Kararları

İTİRAZIN İPTALİ – TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ

19. Hukuk Dairesi 2012/213 E., 2012/6526 K. İTİRAZIN İPTALİ TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ 6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [ Madde 26 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi ... Devamını Oku »

KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

Hukuk Genel Kurulu 2011/17-689 E. , 2012/65 K. KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TÜRK TİCARET KANUNU (6762) Madde 1293 “İçtihat Metni” ÖZET: SİGORTA ETTİREN, SÖZLEŞME İLE TEMİN OLUNAN RİZİKOLARIN GERÇEKLEŞMESİNDE ZARARI ÖNLEMEYE, AZALTMAYA VE HAFİFLETMEYE YARAYACAK ÖNLEMLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. SİGORTA ETTİREN Rİ­ZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GE­TİRMEZ VE BUNUN SONUCUNDA ... Devamını Oku »

ÖNLEME DİNLEMESİ

Ceza Genel Kurulu 2011/9-83 E., 2011/95 K. ÖNLEME DİNLEMESİ 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 314 ] 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 135 ] 5397 S. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN [ Madde 2 ] 3713 S. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU [ Madde 5 ] “İçtihat Metni” ... Devamını Oku »

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

12. Ceza Dairesi 2012/12992 E., 2012/5144 K. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 179 ] “İçtihat Metni” Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü: 5237 sayılı TCK’nın 179/3. maddesinde düzenlenen; alkol ve uyuşturucu ... Devamını Oku »

MÜŞTEKİNİN İLETİŞİMİNİN TESPİTİ

13. Ceza Dairesi 2011/23240 E., 2011/6986 K. MÜŞTEKİNİN İLETİŞİMİNİN TESPİTİ 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 135 ] “İçtihat Metni” Müşteki Ş…..’in şikayeti üzerine Tuzla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sırasında, anılan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17.05.2010 tarihli ve 2010/3078 sayılı yazısı ile yapılan, müştekiye ait olup da şüpheli ya da şüpheliler ... Devamını Oku »

MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

13. Ceza Dairesi 2011/10287 E., 2012/11791 K. MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ NİTELİKLİ HIRSIZLIK TEKERRÜR “İçtihat Metni” Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Yürüme engelli olan ve bu durumu sanık tarafından da bilinen katılan mağdurun cep telefonunu kapıp kaçan sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 142/2-b ve son ... Devamını Oku »

IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMA

14. Ceza Dairesi 2012/1926 E. , 2012/4933 K. IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMA KAPALI DURUŞMA ADİL YARGILANMA HAKKI SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİ “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. ÖZET: CMK’NIN 182. MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİNCE GENEL AHLAKIN GEREKLİ KILMASI NEDENİYLE VERİLEN ... Devamını Oku »

KAMU GÖREVLİLERİ NEZDİNDE HATIRI SAYILDIĞINDAN BAHİSLE DOLANDIRICILIK

15. Ceza Dairesi 2011/14294 E. , 2/38821 K. KAMU GÖREVLİLERİ NEZDİNDE HATIRI SAYILDIĞINDAN BAHİSLE DOLANDIRICILIK TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. ÖZET: SANIĞIN, ŞİKAYETÇİNİN YANILGIYA DÜŞÜRÜLÜP KANDIRI­LARAK PARASININ ALINMASI SIRASINDA, KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞ­KİSİNİN OLDUĞUNDAN, ONLAR NEZDİNDE HATIRI ... Devamını Oku »

ADLİ PARA CEZASININ TESPİTİ

15. Ceza Dairesi 2011/11169 E., 2012/6259 K. ADLİ PARA CEZASININ TESPİTİ EKSİK SORUŞTURMA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK “İçtihat Metni” Dosya incelenerek gereği düşünüldü: SGK Genel Müdürlüğü’nün katılan olmasına rağmen karar başlığında müşteki olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir yazım hatası kabul edilmiştir. Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama neticesine uygun olarak ... Devamını Oku »

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK-ÜYE OLMAK

15. Ceza Dairesi 2011/25994 E., 2012/34654 K. DAVAYA KATILMA EKSİK SORUŞTURMA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK-ÜYE OLMAK TEMYİZ YETKİSİ “İçtihat Metni” Dosya incelenerek gereği düşünüldü: I- Katılan vekilinin sanıklar hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-örgüte üye olma” suçlarından, şikayetçi T… … Mobilya A.Ş. vekilinin ise “suç işlemek amacıyla ... Devamını Oku »

FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ DAVASI LEHİNE SONUÇLANAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI

21. Hukuk Dairesi 2012/2592 E. , 2012/4282 K. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ DAVASI LEHİNE SONUÇLANAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI İHBAR TAZMİNATI “İçtihat Metni” ÖZET: İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN VE FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ DAVASI LEHİNE SONUÇLANAN İŞÇİYE DAVALI İŞVERENCE DAHA ÖNCE İHBAR ÖNELİ VERİLEREK İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞ OLUP, İŞE BAŞLA­TILMAYAN İŞÇİYE TEKRAR İHBAR ÖNELİ ... Devamını Oku »

İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI

22. Hukuk Dairesi 2011/1851 E., 2011/5924 K. FESHİN GEÇERSİZLİĞİ HAKLI NEDENLE FESİH İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI İŞE İADE “İçtihat Metni” Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından ... Devamını Oku »

İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI

23. Hukuk Dairesi 2012/670 E., 2012/1352 K. İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI TEDBİR KARARI VERİLMESİ YASA YOLLARININ TÜKETİLMESİ 6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [ Madde 397 ] 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 324 ] “İçtihat Metni” Davacıların iflasın ertelenmesi ve ihtiyati tedbir talebi üzerine yapılan yargılama sonunda kararda yazılı nedenlerden ... Devamını Oku »

ŞİRKETİN İYİLEŞTİRME PROJESİNİN UYGULANABİLİR OLMASI

23. Hukuk Dairesi 2011/1729 E., 2011/2357 K. İFLASIN ERTELENMESİ ŞİRKETİN İYİLEŞTİRME PROJESİNİN UYGULANABİLİR OLMASI “İçtihat Metni” İstemcinin iflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde istemci T… … Müh. A.Ş. vekili ile müdahiller Tu… … Bank A.Ş., A… ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates