20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları (sayfa 20)

Yargıtay Kararları

Soruşturmanın Genişletilmesi Sorunu

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/6-283 E.N , 2004/2 K.N. İlgili Kavramlar SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ SORUNU İçtihat Metni Sahtecilik suçlarından sanıklar İ….. B….. ve A… Ç…..’in beraetlerine ilişkin Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 22.3.2000 gün ve 278-69 sayılı hüküm, katılan idare veki-linin tem-yizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 20.11.2001 ... Devamını Oku »

Memuriyet Görevini Suistimal Etme

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/4MD-318 E.N , 2004/19 K.N. İlgili Kavramlar KAMU GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEME MEMURİYET GÖREVİNİ SUİSTİMAL ETME İçtihat Metni Sanık M….. G…..hakkında Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince 1.5.2003 gün ve 186-127 sayı ile; Tuzla Adalet Dairesinin denetimi sırasında Adalet Müfettişi tarafından düzenlenen raporla Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak ... Devamını Oku »

Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması İlkesi

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/4MD-280 E.N , 2004/20 K.N. İlgili Kavramlar GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ŞÜPHENİN SANIK LEHİNE YORUMLANMASI İLKESİ İçtihat Metni Görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçundan sanık L…. Y…….’nun TCY.nın 240/1, 80, 59/2, 647 sa-yılı Yasanın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca birer ay aralıklarla 10 eşit taksitte ödenmek ... Devamını Oku »

Evrakta Sahtecilik-Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/6MD-257 E.N , 2004/10 K.N. İlgili Kavramlar EVRAKTA SAHTECİLİK GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA İçtihat Metni Sanık S…. G…… hakkında Adalet Bakanlığınca verilen kovuşturma izni uyarınca Burhaniye C.Başsavcılığınca 06.04.2001 günlü iddianame ile talepte bulunulması üzerine, Buhaniye Ağır Ceza Mahkemesince 19.6.2001 gün ve 69-163 sayı ile; “Sanık Gökçeada ... Devamını Oku »

Davaya Müdahale İstemi-Suçun Sübuta Ermesi Sorunu

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/6-256 E.N , 2004/15 K.N. İlgili Kavramlar DAVAYA MÜDAHALE İSTEMİ SUÇUN SÜBUTA ERMESİ SORUNU İçtihat Metni Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanık E…. Ö…….ile görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan sanık S…. S……’nın beraatlerine, sanık M….. O….’un nitelikli dolandırıcılık, sanık M….. O….’ın görevde yetkiyi kötüye kullanma ... Devamını Oku »

Hükmün Uygulanma Vechi-Suçta Kasıt

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/6-301 E.N , 2004/16 K.N. İlgili Kavramlar HÜKMÜN UYGULANMA VECHİ SUÇTA KASIT İçtihat Metni Hırsızlık suçundan sanık E…. T….’un TCY’nın 491/2, 62 ve 522/1. maddeleri uyarınca 10 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 6.2.2002 gün ve 1047-43 sayılı ... Devamını Oku »

Suçun Subüta Ermesi Sorunu

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/3-293 E.N , 2004/26 K.N. İlgili Kavramlar SUÇUN SUBÜTA ERMESİ SORUNU İçtihat Metni Devlet ormanını işgal suçundan sanıklar E…. K….ve H…. D…….’nin beraatlerine, katılan idarenin  tazminat istemi ve tesislerin kaldırılması yönünde hukuk mahkemelerinde dava açmakta muhtariyetine ilişkin, Refahiye Sulh Ceza Mahkemesince verilen 16.10.2001 gün ve 17-87 ... Devamını Oku »

Eksik Soruşturmaya Dayalı Hüküm Tesisi

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/7-317 E.N , 2004/31 K.N. İlgili Kavramlar EKSİK SORUŞTURMAYA DAYALI HÜKÜM TESİSİ İçtihat Metni Telsiz Yasasına aykırılık suçundan sanık C…. Ç….’ın beraatine ilişkin Ankara 23.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 5.7.2000 gün ve 180-784 sayılı hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay 7.Ceza Dairesince 10.12.2001 gün ... Devamını Oku »

Toplam Sürenin Eksik Hesaplanması

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/1-278 E.N , 2004/1 K.N. İlgili Kavramlar EKSİK SÜRENİN HAK OLUŞTURMASINA İLİŞKİN SORUN İÇTİMA TOPLAM SÜRENİN EKSİK HESAPLANMASI İçtihat Metni Kasten adam öldürmeye teşebbüs ve bu suçlara iştirakten sanık A.. K…..’nın, TCY.nın 448, 65/3, 59/2, 448, 62, 59/2, 448, 61, 65/3, 59/2, 448, 61, 65/3 ve ... Devamını Oku »

Hırsızlık Konusu Malın Değeri

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/6-302 E.N , 2004/24 K.N. İlgili Kavramlar ALEYHE UYGULAMA HIRSIZLIK KONUSU MALIN DEĞERİ İçtihat Metni Hırsızlık suçundan sanık A…….. T..’un TCY’nın 493/2, 522, 59/2, 81/2. maddeleri uyarınca 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Bandırma Asliye Ceza Mahkemesince 22.01.2003 gün ve 579-40 ... Devamını Oku »

Kısa Kararın Özellikleri

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2000/6-312 E.N , 2004/11 K.N. İlgili Kavramlar DURUŞMANIN SONA ERMESİ KISA KARARIN ÖZELLİKLERİ İçtihat Metni Hırsızlık suçundan sanıklar S….. C…… ve Ö….. G…..’in TCY.nın 493/2, 522, 523. maddeleri uyarınca 3 yıl hapis, sanık H…. Ç….’in ise TCY.nın 493/2, 522, 523 ve 81/2-son maddeleri uyarınca 3 yıl ... Devamını Oku »

Hırsızlıkta Amaç

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2000/6-304 E.N , 2004/22 K.N. İlgili Kavramlar HIRSIZLIKTA AMAÇ HUKUKİ NİTELENDİRME SORUNU İçtihat Metni Hırsızlık suçundan sanık E…. İ…’in TCY’nın 493/1, 522, 81/2. maddeleri uyarınca 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Tire Asliye Ceza Mahkemesince 29.01.2003 gün ve 299-9 sayı ile verilen kararın ... Devamını Oku »

Tedavi Giderleri

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi 2004/7735 E.N , 2004/12394 K.N. İlgili Kavramlar TEDAVİ GİDERLERİ Özet TEDAVİNİN SEVK OLMAKSIZIN ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİNDE YAPILMIŞ OLMASI HALİNDE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU, SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYGULANAN ÜCRET TARİFELERİNE GÖRE HESAPLANACAK TEDAVİ GİDERİNİ ÖDEMELİDİR. İçtihat Metni Davacı, 2.000.000.000 TL. tedavi giderinin başvuru tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte ... Devamını Oku »

İş Kazası-Maddi ve Manevi Tazminat Davası

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi 2004/8895 E.N , 2004/11364 K.N. İlgili Kavramlar İŞ KAZASI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Özet ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU DAVACININ % 100 ORANINDA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ DURUMDA KALIP BAKIMA MUHTAÇ OLDUĞU DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELERDEN BELLİ OLDUĞU GİBİ ZARAR HESABI YAPILIRKEN BAKICI GİDERİNİN DE HESAPLAMAYA KATILDIĞI ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates