20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları (sayfa 3)

Yargıtay Kararları

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ

23. Hukuk Dairesi 2011/48 E. , 2011/2 K. KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ, “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki üyelikten ihraç kararının İptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Davacı vekili, müvekkilinin ... Devamını Oku »

KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ

23. Hukuk Dairesi 2011/2893 E., 2011/1364 K. HÜKMÜN YAZILMASI KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ 6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [ Madde 298 ] 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 388 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonucunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne ... Devamını Oku »

Avukatlık Ücreti Rüçhan Hakkı

T.C. YARGITAY Yirmiüçüncü Hukuk Dairesi E:2013/3893 K:2013/4893 T: 11.07.2013 Sıra Cetveline Şikayet Vekalet Ücreti Alacağı Rüçhan Hakkı Özet: Avukat sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilinin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar ... Devamını Oku »

Taşınmazın İçi Gezilmeden Yapılan Kıymet Takdiri Yargıtay Kararı

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/12240 KARAR: 2013/17230 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği ... Devamını Oku »

İhtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü Hukuk Genel Kurulu

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2013/1 KARAR NO: 2014/1 ÖZET: İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu hususundadır. I. GİRİŞ   A.İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ  BAŞVURULAR Avukat Mihriban Naillioğlu imzalı, 27.02.2013 tarihli; ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

YARGITAY Beşinci Hukuk Dairesi E: 2013/8253 K: 2013/9825 T: 16.05.2013   Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescili Özet: Taşınmaz üzerindeki yapıların değeri tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirme yılı olan 2012 yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Fiyatlarına göre bulunan m2 bedelleri, bir sonraki yıl ocak ayı ... Devamını Oku »

Yoksulluk Nafakası – Eşin Ekonomik Durumunun İyi Olması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2012/13502 KARAR NO. 2013/207 KARAR TARİHİ. 14.1.2013 * YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalı Kadının Bir Arsası ve Bir Kooperatif Hissesi İle Aylık 1400 TL Gelirinin Bulunduğunun Delillerden ve Yapılan Zabıta Soruşturmasından Anlaşıldığı/Zabıta Soruşturmasına Davalı Tarafça Karşı Çıkılmadığı – İsteğin Reddi Gerektiği ) * BOŞANMA ... Devamını Oku »

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/6-18 E.N , 2011/30 K.N. İlgili Kavramlar İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İçtihat Metni Taraflar arasındaki “itirazın kaldırılması ve tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sincan İcra Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.03.2009 gün ve 2009/67 E- 195 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi ... Devamını Oku »

Davayı Kabul – Yargılama Giderinden Kim Sorumlu

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2012/14-70 E.N , 2012/272 K.N. İlgili Kavramlar DAVAYI KABUL YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK İçtihat Metni Davalının yargılama giderlerinden sorumlu olmaması için, hal ve vaziyeti ile aleyhine dava açılmasına neden olmamalı, aynı zamanda ilk muhakeme celsesinde davacının iddiasını kabul etmelidir. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı ... Devamını Oku »

Tahkim Şartının Defi Olarak İleri Sürülebilmesi

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2004/189 E.N , 2004/9234 K.N. İlgili Kavramlar TAHKİM ŞARTININ DEFİ OLARAK İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ Özet TAHKİM ŞARTI, NE GÖREVE İLİŞKİN BİR DAVA ŞARTI, NE BİR İLK İTİRAZ, NE DE USUL HUKUKU YÖNÜNDEN TEKNİK ANLAMDA BİR İTİRAZ İLE İLGİLİ OLMAYIP, BUNA DAYANILMASI BİR SAVUNMA (DEF’İ) NEDENİDİR. SAVUNMA NEDENLERİ ... Devamını Oku »

Eser Niteliğinin Tespiti

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2004/2772 E.N , 2004/12672 K.N. İlgili Kavramlar ESER NİTELİĞİNİN TESPİTİ Özet DAVA KONUSU, HARİTANIN, YASANIN KORUNMASINDAN YARARLANACAK BİR ESER NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI 5846 SAYILI YASANIN 2 VE 1/B MADDELERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SAHİBİNİN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞININ TESPİTİNE BAĞLIDIR. İçtihat Metni Taraflar arasında görülen davada (Osmaniye Asiye Birinci ... Devamını Oku »

Ticaret Unvanına Tecavüz

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2003/13467 E.N , 2004/7561 K.N. İlgili Kavramlar HAKSIZ REKABET TİCARET UNVANINA TECAVÜZ Özet USULEN TESCİL VE İLAN EDİLMİŞ OLAN TİCARET UNVANINI KULLANMA HAKKI, MÜNHASIRAN SAHİBİNE AİTTİR. TİCARET UNVANI KANUNA AYKIRI OLARAK BAŞKASI TARAFINDAN KULLANILAN KİMSE BUNUN MEN ‘İNİ, TESCİLLİ UNVANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SİLİNMESİNİ, VARSA ZARARIN TAZMİNİNİ ... Devamını Oku »

Kasko Poliçesinin İptali

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2003/8295 E.N , 2004/2897 K.N. İlgili Kavramlar FESİH BİLDİRİMİ KASKO POLİÇESİNİN  İPTALİ Özet SİGORTALI ADRES BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ, USULÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEDİĞİNDEN, BİLDİRİLEN ADRESE TEBLİGAT ÇIKARAN DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNİN, GENEL ŞARTLARIN KENDİSİNE YÜKLEDİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMİŞTİR. ARTIK BU AŞAMADAN SONRA TEBLİĞ İMKANSIZLIĞIN SONUÇLARINI DAVALI SİGORTACIYA ... Devamını Oku »

İstirdat Davası

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2003/5492 E.N , 2004/374 K.N. İlgili Kavramlar İSTİRDAT DAVASI Özet DAVACILAR, DAVALININ İHTARNAMESİ ÜZERİNE, FAZLA TAHAKKUK ETTİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜKLERİ TEMERRÜT FAİZİNİN O BÖLÜMÜNE KARŞI İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNDE BULUNMA YADA MENFİ TESPİT DAVASI AÇMA HAKLARI VAR İKEN, BU HAKLARI KULLANMADAN VE DAVALININ BİR TAKİP YADA DAVASI İLE KARŞILAŞMADAN ... Devamını Oku »

Noter Sorumluluk Sigortası

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2003/13105 E.N , 2004/7164 K.N. İlgili Kavramlar HALEFİYETE DAYALI RÜCU’AN TAZMİNAT İSTEMİ NOTER SORUMLULUK SİGORTASI SİGORTACININ SORUMLULUĞU Özet (818 S. BK. M. 51/2) (6762 S. TTK. M. 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1301) İçtihat Metni Taraflar arasında görülen davada (Ankara Asliye Yirmiikinci Hukuk Mahkemesince verilen 24.6.2003 ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates