20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları (sayfa 30)

Yargıtay Kararları

Taşınmaz Bedelini Talep Etme Hakkı Olduğu Gibi El Atmanın Önlenmesini İsteme Hakkı

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2004/12202 E.N , 2004/665 K.N. Özet YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARMA GÖRE “TAŞINMAZINA, KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN ŞAHSIN, TAŞINMAZ BEDELİNİ TALEP ETME HAKKI OLDUĞU GİBİ EL ATMANIN ÖNLENMESİNİ İSTEME HAKKI DA MEVCUTTUR.” DAVACININ BU SEÇİMLİK HAKLARDAN TERCİHİNİN AKSİNİ KULLANMASI İÇİN ZORLANAMAZ. BU İTİBARLA; TALEP ÜZERİNE; EL ATMANIN ÖNLENMESİ ... Devamını Oku »

İmar Düzenlemesi

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2004/1485 E.N , 2004/1829 K.N. İlgili Kavramlar İMAR DÜZENLEMESİ TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI Özet KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 35. MADDESİ UYARINCA ANAR DÜZENLEMESİ SIRASINDA MALİKİNİN MUVAFFAKATIYLA; YOL, YEŞİL SAHA VE BUNUN GİBİ KAMU HİZMET VE TESİSLERİNE AYRILAN YERLER İÇİN ESKİ MALİKLERCE MÜLKİYET İDDİASINDA BULUNAMAZ VE KARŞILIĞI DA ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2004/466 E.N , 2004/2049 K.N. İlgili Kavramlar KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ Özet KAPAMA FISTIK BAHÇESİ, İÇİNDE BULUNANN SONDAJ KUYULARINDAN SULANDIĞINDAN KAPAMA FISTIK GELİRİNE SONDAJ KUYULARININ VE POMPA BİNASININ BEDELLERİ DE DAHİL EDİLMELİDİR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanuna göre kamulaştırılan taşınmazın bedelinin tesbiti ve tescili davasından ... Devamını Oku »

Gelir Metodu

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2004/802 E.N , 2004/2230 K.N. İlgili Kavramlar GELİR METODU Özet ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ DOĞRUDUR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden ... Devamını Oku »

Kanuni Dayanak

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2004/10946 E.N , 2004/13199 K.N. İlgili Kavramlar KANUNİ DAYANAK Özet KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN 38. MADDESİ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİĞİNDEN, BU MADDEYE DAYANARAK AÇILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 38. maddesine dayanan tapu iptali ve tescili davasından dolayı yapılan yargılama ... Devamını Oku »

Emsal Taşınmazlar

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2004/625 E.N , 2004/2232 K.N. İlgili Kavramlar EMSAL TAŞINMAZLAR Özet ARSALARA EMSAL KIYASLAMASI YAPILABİLMESİ İÇİN, DAVA KONUSU TAŞINMAZA YAKIN YERLERDEN VE DEĞERLENDİRME TARİHİNE YAKIN TARİHTEKİ BENZER YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZLARDAN EMSAL ALINMASI GEREKİR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: ... Devamını Oku »

Kısmi Kamulaştırma

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2004/1010 E.N , 2004/2164 K.N. İlgili Kavramlar KISMİ KAMULAŞTIRMA Özet DAVA, KISMİ KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE ARTA KALAN BÖLÜMDEN YARARLANMA İMKANININ ORTADAN KALKTIĞINA GÖRE; ARTA KALAN BÖLÜMDEKİ DEĞER KAYBI ORANI, DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELERE VE DİĞER PAY SAHİPLERİNİN AÇTIKLARI DAVADA VERİLEN KESİNLEŞEN KARARDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ % 30 ... Devamını Oku »

Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2004/1419 E.N , 2004/1592 K.N. İlgili Kavramlar MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI Özet TAŞINMAZIN GERİ ALINABİLMESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARECE, KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN 5 YIL İÇİNDE KAMULAŞTIRMA VE DEVİR AMACINA UYGUN HİÇ BİR İŞLEM VEYA TESİSATIN YAPILMAMASI, TAŞINMAZIN OLDUĞU GİBİ BIRAKILMASI GEREKİR. İçtihat Metni Taraflar ... Devamını Oku »

Taşınmaza Kısmen Kamulaştırmasız El Atılarak Sulama Kanalı Geçirilmesi

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2003/12427 E.N , 2004/288 K.N. Özet DAVAYA KONU TAŞINMAZA KISMEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILARAK SULAMA KANALI GEÇİRİLMİŞTİR. TAŞINMAZIN ARTA KULAN BÖLÜMLERİNİN YÜZÖLÇÜMLERİ NAZARA ALINARAK SULANIR HALE GELMELERİ NEDENİYLE DEĞER ARTIŞ ORANLARI AYRI AYRI BELİRLENMESİ GEREKİR. BU NEDENLE BİLİRKİŞİ KURULUNDAN EK RAPOR ALINIP HÜKÜM KURULMALIDIR. İçtihat Metni Taraflar ... Devamını Oku »

Temerrüt Faizini Aşan Zarar

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2003/14338 E.N , 2004/1856 K.N. İlgili Kavramlar BEDEL FARKININ GEÇ ÖDENMESİ PARA BORCUNUN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ TEMERRÜT FAİZİNİ AŞAN ZARARI DAVACI İSPAT ETMELİ Özet (818 S. BK. M. 105) İçtihat Metni Taraflar arasındaki bedel farkının geç ödenmesine ilişkin munzam zarar talebi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: ... Devamını Oku »

Arsa Niteliğindeki Taşınmaz-İmar Uygulaması

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2003/12726 E.N , 2004/1928 K.N. İlgili Kavramlar ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ İMAR UYGULAMASI Özet (2942 S. KAMULAŞTIRMA K. M. 11, 15/11) İçtihat Metni Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen ve davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2003/14153 E.N , 2004/1588 K.N. İlgili Kavramlar DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ Özet MAHALLİNDE KEŞİF YAPILIP, BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMADAN KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESİ ESAS ALINARAK BEDELE HÜKMEDİLMESİ YETERLİ DEĞİLDİR. İçtihat Metni Tarafar arasındaki irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına ... Devamını Oku »

Baz İstasyonunun Kaldırılması-Kooperatifin Husumet Ehliyeti

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2004/5571 E.N , 2004/14112 K.N. İlgili Kavramlar BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI KOOPERATİFİN HUSUMET EHLİYETİ Özet DAVACI KOOPERATİFİN ÜYELERİN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ OLARAK ONLAR ADINA HAREKET ETME GÖREV VE YETKİSİ OLMADIĞINDAN DAVANIN AKTİF HUSUMET YOKLUĞUNDAN REDDİ GEREKİR. İçtihat Metni Davacı T… Bahçeli Kaloriferli Evler Yapı Kooperatifi vekili tarafından, ... Devamını Oku »

Bir Aracın Aidiyeti ve Bu Bağlamda Mülkiyeti

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2003/15231 E.N , 2004/6266 K.N. Özet BİR ARACIN AİDİYETİ VE BU BAĞLAMDA MÜLKİYETİ, ARACIN MOTOR VE ŞASİ NUMARALARI İLE BELİRLENİR. ARACIN KASASININ AİDİYETİ MÜLKİYETİ BELİRLEYEN UNSUR DEĞİLDİR. İçtihat Metni Davacı Hüseyin vekili Avukat tarafından, davalı Mustafa vd. aleyhine 23.2.1998 gününde verilen dilekçe ile davacıya ait olan ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates