20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları (sayfa 5)

Yargıtay Kararları

Sendika Tüzüğünün Düzeltilmesi

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/28345 E.N , 2004/24792 K.N. İlgili Kavramlar SENDİKA TÜZÜĞÜNÜN DÜZELTİLMESİ SENDİKANIN KAPATILMASI Özet DAVALI SENDİKANIN TÜZÜĞÜNDE KANUNA AYKIRILIK OLDUĞU İDDİASI İLE AÇILAN DAVADA; MAHKEMECE TÜZÜKTE KANUNA AYKIRILIK BULUNUP BULUNMADIĞI HEMEN DEĞERLENDİRİLEREK DAVALI SENDİKAYA DÜZELTME YAPMASI İÇİN SÜRE VERİLİP VERİLMEYECEĞİ KARARLAŞTIRILMALIDIR. DÜZELTME YAPILMASI İÇİN SÜRE VERİLMİŞ İSE, ... Devamını Oku »

İhbar Öneli-Kıdem Tazminatı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/8774 E.N , 2004/24770 K.N. İlgili Kavramlar İHBAR ÖNELİ KIDEM TAZMİNATI Özet AKDİN FESHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEM İÇERİSİNDE ALINAN VE BİRBİRİ ARDINA GELEN RAPOR SÜRELERİ İHBAR ÖNELİNE 6 HAFTA EKLENMEK SURETİYLE BULUNAN SÜREYİ AŞAN KISIM KADAR SÜRE KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN HESABINDA NAZARA ALINMAMASI GEREKİR, İçtihat Metni ... Devamını Oku »

Gecikme Faizi-Kıdem Tazminatı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2003/23868 E.N , 2004/22053 K.N. İlgili Kavramlar GECİKME FAİZİ KIDEM TAZMİNATI Özet KIDEM TAZMİNATININ GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE, BANKALARIN FİİLEN UYGULADIKLARI EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ORANI DİKKATE ALINARAK GECİKME FAİZİ HESAPLANIR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki kıdem tazminatı farkı ve faiz alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda ... Devamını Oku »

İmar-İhya-Zilyetlikle Kazanma

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2004/8386 E.N , 2004/9160 K.N. İlgili Kavramlar İMAR-İHYA ZİLYETLİKLE KAZANMA Özet EKİLEMEZ ARAZİ NİTELİĞİYLE TESPİT DIŞI BIRAKILAN BİR YER, ANCAK İMAR-İHYA YOLUYLA KAZANILABİLİR. BUNUN İÇİN DE TAŞINMAZIN KAMU HİZMETİNE TAHSİS EDİLMEYEN YERLERDEN OLMASI GEREKİR. DAVA KONUSU YERE AİT TAHSİSİN NE ZAMAN YAPILDIĞI, O TARİHTEN İTİBAREN KAZANMA ... Devamını Oku »

Kazandırıcı Zamanaşımı-Zilyetlikle Kazanma

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2004/5030 E.N , 2004/5627 K.N. İlgili Kavramlar KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİKLE KAZANMA Özet DAVA KONUSU YERİN ÖNCESİ İTİBARİYLE “KUZU ARKACI’ OLUP, BU TÜR YERLER EĞREK VE SIVAT YERLERİ GİBİ KAMUNUN ORTAK KULLANIMINDA BULUNDUĞUNDAN ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILAMAZ. İçtihat Metni … ile Hazine ve K.    Köyü Tüzel Kişiliği aralarındaki ... Devamını Oku »

Görevsizlik Kararından Sonra Süresinde Görevli Mahkemeye Başvurmama

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2004/6367 E.N , 2004/7093 K.N. İlgili Kavramlar GÖREVSİZLİK KARARINDAN SONRA SÜRESİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURMAMA Özet HUMK.NUN 193. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE; GÖREVSİZLİK KARARINA KARŞI TEMYİZ SÜRESİNİN SANA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN DAVACININ KARŞI TARAFA TEBLİGAT YAPTIRMASI ZORUNLUDUR. GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN SÜRESİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURULMADIĞINDAN DAVANIN AÇILMAMIŞ ... Devamını Oku »

Husumet-Zilyetlikle Kazanma

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2004/7255 E.N , 2004/7901 K.N. İlgili Kavramlar HUSUMET ZİLYETLİKLE KAZANMA Özet KAYIT MALİKİ MİRASÇILARI DAVADA YER ALDIĞINDAN HAZİNE VE BELEDİYE AÇISINDAN HUSUMET BULUNMAMAKTADIR. TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLAR; AYNI KOŞULLAR ALTINDA, MALİKİ TAPU KÜTÜĞÜNDEN ANLAŞILMAYAN VEYA 20 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ, YA DA HAKKINDA GAİPLİK KARARI VERİLMİŞ KİMSE ADINA ... Devamını Oku »

Husumet-Müdahalenin Men’i

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2003/8795 E.N , 2004/855 K.N. İlgili Kavramlar HUSUMET MÜDAHALENİN MEN’İ Özet (1086 S. HUMK. M. 39/1-2) İçtihat Metni (HGK. Kararı-21.3.1984 tarih ve 1981/4-1103 E., 1984/300 K.) Ahmet ve müşterekleri ile Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü aralarındaki elatmanın önlenilmesi, tespit ve tedbir davasının reddine dair (Bartın İkinci Asliye ... Devamını Oku »

Manevi Tazminat-Şikayet Hakkı

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2004/4227 E.N , 2004/4724 K.N. İlgili Kavramlar MANEVİ TAZMİNAT ŞİKAYET HAKKI Özet ELİNDE ŞİKAYET VEYA BAŞVURUYU DESTEKLEYEN EMARE (BELİRTİ) BULUNAN KİŞİ, ŞİKAYET HAKKINI KULLANABİLİR. BÖYLE BİR DURUMDA, ŞİKAYETTE BULUNAN KİŞİ BORÇLAR KANUNU 49. MADDESİ GEREĞİNCE MANEVİ TAZMİNATLA SORUMLU TUTULAMAZ. İçtihat Metni Taraflar arasında görülen dava sonucunda ... Devamını Oku »

Dava Açılması-Komisyon Kararı

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2004/1865 E.N , 2004/2544 K.N. Özet KURAL OLARAK İTİRAZ EDİLMEKLE TESPİT, DAVA AÇILMAKLA KOMİSYON KARARI KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ KALIR. HAKİMİN, USUL VE ŞEKLE İLİŞKİN EKSİKLİKLERİ NEDENİ İLE TUTANAKLARI KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE İADE EDEMEZ. O HALDE MAHKEMECE DAVALILARDAN DAVAYA KARŞI DİYECEKLERİ SORULUP SAPTANMALI, DELİLLER TOPLANMALI VE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA ... Devamını Oku »

Ön Alım Davasında Süre

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2004/7055 E.N , 2004/7787 K.N. İlgili Kavramlar ÖN ALIM DAVASINDA SÜRE Özet SATIŞ TARİHİ İTİBARİYLE 4722 SAY IH KANUNUN 20. MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE ONALIM HAKKI TÜRK KANUNU MEDENİSİ HÜKÜMLERİNE TABİ OLUP, SATIŞI ÖĞRENDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN BİR AY VE HER HALDE SATIŞ TARİHİNDEN 10 YIL GEÇMEKLE SONA ... Devamını Oku »

Kat İrtifakı-Önalım Davası

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2004/5776 E.N , 2004/7578 K.N. İlgili Kavramlar KAT İRTİFAKI ÖNALIM DAVASI Özet KAT İRTİFAKI, BUNA KONU OLAN ARSANIN TAMAMİYLE YOK OLMASI VEYA ÜZERİNE YAPI YAPILAMAYACAK HALE GELMESİ VEYA İSTİMLAK EDİLMESİYLE SONA ERER. KAT İRTİFAKI KURULAN YERDE BAĞIMSIZ BÖLÜMLER SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN ONALIM HAKKININ KULLANILMASINA OLANAK YOKTUR. ... Devamını Oku »

İki Haklı İhtar-Tahliye Davası

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2004/6955 E.N , 2004/7505 K.N. İlgili Kavramlar İKİ HAKLI İHTAR TAHLİYE DAVASI Özet DAVA DİLEKÇESİNDE İKİ HAKLI İHTARA DAYANILDIĞI AÇIKÇA BELİRTİLMİŞTİR. BORÇLAR KONURUMUN 260. MADDESİ GEREĞİNCE TEMERRÜT SEBEBİYLE AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNMADIĞI HALDE MAHKEMENİN DAVANIN NİTELENDİRİLMESİNDE HALAYA DÜŞEREK, DAVAYI TEMERRÜT SEBEBİNE DAYANILARAK AÇILMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRİP, KARAR ... Devamını Oku »

Önalım Davası

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2004/6952 E.N , 2004/7503 K.N. İlgili Kavramlar ÖNALIM DAVASI Özet DAVA KONUSU PAY MALİKLERİNİN YİRMİ YIL ÖNCE ÖLMELERİ, MİRASÇILARININ TAŞINMAZDA ZİLYET OLMAMALARI, BU SÜRE ZARFINDA TAŞINMAZI DAVACILARIN KULLANMASI TAPU KAYDINA HUKUKİ DEĞERİNİ KAYBETTİRMEZ, PAYIN İPTALİNE KARAR VERİLMEDİĞİ SÜRECE GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRÜR. İçtihat Metni Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ... Devamını Oku »

İmar Parseline Dönüşmemiş Arsalar

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2003/19047 E.N , 2003/4047 K.N. İlgili Kavramlar BEDEL ARTIRIM DAVASI İMAR PARSELİNE DÖNÜŞMEMİŞ ARSALAR KISMI KAMULAŞTIRMA Özet İMAR PARSELİNE DÖNÜŞMEMİŞ ARSALARDA KISMEN KAMULAŞTIRMA SONUCU ARTA KALAN KESİMDE DEĞER KAYBI OLAMAYACAĞINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE EKLEME (ARTIRMA) YAPILAMAZ. İçtihat Metni Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates