19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler

Yönetmelikler

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişi

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 23/8/2001 tarihli ve 24502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) ... Devamını Oku »

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmelik Değişikliği

Millî Savunma Bakanlığından: GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 14/7/1984 tarihli ve 18458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 116 – Askerî tıp fakültesi öğrencileri, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ... Devamını Oku »

Harp Okulları Yönetmelik Değişikliği

Millî Savunma Bakanlığından: HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/9/2001 tarihli ve 24536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Okulları Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 39 – Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurt içinde kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve ... Devamını Oku »

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği Değişikliği

Millî Savunma Bakanlığından: ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 16/10/2003 tarihli ve 25261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 63 – Öğrenciler; 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci ... Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 28 – Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar; a) Sınav başvuru formu, b) KPSS belgesinin ... Devamını Oku »

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığından: GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/6/1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Genel Müdürlük: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,” “d) Genel Müdür: ... Devamını Oku »

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği Değişikliği

Sağlık Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/9/2003 tarihli ve 25217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ... Devamını Oku »

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmelik Değişikliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir. “Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılan proje başvuruları GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden ... Devamını Oku »

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı

Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI, DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLARI İLE DENETÇİ YARDIMCILARININ MESLEKİ EĞİTİM, STAJ VE YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı giriş sınavı; denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcılarının mesleki ... Devamını Oku »

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü EDevlet Merkezi Yönetmeliği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ eDEVLET MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/6/2009 tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. “(2) ... Devamını Oku »

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Dış İlişkiler

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/6/2009 tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Dış İlişkiler Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra ... Devamını Oku »

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler

YÖNETMELİK Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/6/2009 tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ... Devamını Oku »

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Hakkında Yönetmelik

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK ÇALIŞMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de insan hakları düşüncesinin gelişmesine ve bu alanda kamu yönetiminin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı ... Devamını Oku »

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişikliği

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 23/8/2001 tarihli ve 24502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) ... Devamını Oku »

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/08/1996 Resmi Gazete Sayısı: 22734 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmelik , zirai mücadele ilaçlarını toptan ve perakende satacaklar ile depolayacakların uyacakları esasları belirlemek ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates