20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler (sayfa 10)

Yönetmelikler

İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iç yönetmelikle”  ibaresi “yönergeyle” olarak değiştirilmiştir.              MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç ... Devamını Oku »

İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL ALTIN BORSASI TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Borsa Personel Yönetmeliğinde” ibaresi “Borsa Personel Yönergesinde” olarak değiştirilmiştir. MADDE ... Devamını Oku »

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Yönetmeliği

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerde yürütülen lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin ... Devamını Oku »

Boğaziçi Üniversitesi Yükseklisans Yönetmeliği

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline dayalı yüksek lisans ... Devamını Oku »

Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

FIRAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil ... Devamını Oku »

Gazi Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Yönetmeliği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) ... Devamını Oku »

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sınav Yönetmeliği Değişikliği

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite ... Devamını Oku »

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Değişikliği

Karar Sayısı : 2011/2083 Ekli “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/6/2011 tarihli ve 8323 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                  Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip ERDOĞAN ... Devamını Oku »

Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Yönetmeliği

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVLERİ İLE AVUKATLARIN MESLEĞE ALINMALARI, DAVALARIN TAKİP USULÜ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 − (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin görevleri ile avukatların mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, çalışmalarına ve davaların takibine ilişkin usul ve ... Devamını Oku »

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişikliği

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 5/5/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ... Devamını Oku »

Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Yönetmeliği Değişikliği

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/5/2008 tarihli ve 26882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere “c) Avukat.” bendi, 6 ncı ... Devamını Oku »

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Yönetmeliği Değişikliği

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/2/1989 tarihli ve 20070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite ... Devamını Oku »

KTÜ Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Okulu Yönetmeliği Değişikliği

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL, YAN DAL VE YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/5/1997  tarihli ve 22988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci, altıncı ve ... Devamını Oku »

Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmelik Değişikliği

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 ‒ 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bir yarıyıl yetmiş iş günüdür.” MADDE 2 ... Devamını Oku »

Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Sınav Yönetmeliği Değişikliği

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 9 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir: ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates