20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler (sayfa 20)

Yönetmelikler

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Çalışma Yönetmeliği

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE REKABET ODAKLI KALKINMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim ... Devamını Oku »

GS Üniversitesi SBE Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelik Değişikliği

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 14/6/2010 tarihli ve 27611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 21 – (1) Yüksek lisans programına kaydını yaptıran ... Devamını Oku »

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Sınav Yönetmeliği

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri, kayıtlar ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. ... Devamını Oku »

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi Yönetmeliği

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesine İlişkin Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; üretim lisansı sahibi tüzel kişilere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesi ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji ... Devamını Oku »

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar ve Muafiyetler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir ... Devamını Oku »

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyo-Televizyon Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ... Devamını Oku »

Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Mensuplarının Seçim Yönetmeliği Değişikliği

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DANIŞTAY MESLEK MENSUPLARININ SEÇİMLERİ İLE DİĞER ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/1/2002 tarihli ve 24657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Meslek Mensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde ... Devamını Oku »

Ziraat Odaları Temsilciliklerinin Kuruluş ve Çalışmaları Yönetmeliği

ZİRAAT ODALARI TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ziraat odaları temsilciliklerinin kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ziraat odaları temsilciliklerinin kuruluş ve çalışma ilkelerine ... Devamını Oku »

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) ... Devamını Oku »

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ana Yönetmeliği

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ... Devamını Oku »

Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmelik Değişikliği

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 12/8/2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesinin ... Devamını Oku »

Mevlana Üniversitesi Sürekli Eğitim Yönetmeliği

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mevlana Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – ... Devamını Oku »

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Sınav Yönetmeliği

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim–öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ... Devamını Oku »

Gümrük Yönetmeliği Değişikliği

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Başvurunun kayda alındığı” ibaresi, “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı”; aynı maddenin birinci fıkrasının (h) ... Devamını Oku »

Yapım İşleri İhaleleri Yönetmelik Değişikliği

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Anahtar teknik personel: Gerçek veya tüzel kişi tarafından, taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates