20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler (sayfa 3)

Yönetmelikler

Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği

11 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29323 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, ... Devamını Oku »

Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

10 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29322 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumları, ortaöğretim okulları ve sınıf okulu/eğitim merkezlerindeki öğrenciler ile diğer okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri ... Devamını Oku »

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29320 YÖNETMELİK Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli devlet memurlarının disiplin amirlerinin belirlenmesine dair esasları ... Devamını Oku »

Atık Yönetimi Yönetmeliği

2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, b) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların ... Devamını Oku »

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel emeklilik sisteminden ve diğer kaynaklardan sağladığı birikimleri karşılığında ömür boyu veya belirli bir ... Devamını Oku »

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği

29 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29310 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında ... Devamını Oku »

Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

25 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29306 YÖNETMELİK Kamu Denetçiliği Kurumundan: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak ... Devamını Oku »

Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü)’ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulmuş olan Döner Sermaye ... Devamını Oku »

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29299 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “malul” ibaresi “ağır ... Devamını Oku »

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Lisanslar hiçbir surette ... Devamını Oku »

Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Asaletleri tasdik edilen adaylardan ilgili mevzuata göre Bakanlıkça ... Devamını Oku »

Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29298 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ... Devamını Oku »

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4 – ... Devamını Oku »

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği

Resmî Gazete Sayı : 29294 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: BİREYSEL KREDİLERLE BAĞLANTILI SİGORTALAR UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kredi kuruluşları tarafından verilen bireysel kredilerle bağlantılı olan zorunlu veya ihtiyari sigorta ürünlerinin sunumunda birlik ve güvenilirliği sağlamak, ilgililerin ... Devamını Oku »

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik

7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce üretilen veya arşivlenen verilerin ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates