20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler (sayfa 30)

Yönetmelikler

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik Değişikliği

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 − 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin; a) İkinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “g) Kanunun 4 üncü maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi ... Devamını Oku »

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik Değişikliği

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Ancak daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananların özel öğrenci statüsünde geçirdikleri ... Devamını Oku »

Çukurova Üniversitesi Sınav Yönetmelik Değişikliği

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 14/6/2004 tarihli ve 25492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. ... Devamını Oku »

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Yönetmeliği

YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1837 Ekli “Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 20/4/2011 tarihli ve 9069 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci, 21 inci ve ... Devamını Oku »

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLAR İLE PLATFORM VE ALTYAPI İŞLETMECİLERİNİN UYMALARI GEREKEN İDARİ VE MALİ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile platform ve altyapı işletmecilerinin uyması gerekli idari ve mali şartlar ile ... Devamını Oku »

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliği

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel medya hizmet sağlayıcılara kablo ortamından yayın lisansı, platform işletmecileri ile alt yapı işletmecilerine yayın iletim yetkisi verilmesi esas ve usullerini ve bu kuruluşların yükümlülüklerini belirlemektir. Kapsam ... Devamını Oku »

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, medya hizmet sağlayıcılara uydu ortamından yayın lisansı,   platform işletmecileri ile altyapı işletmecilerine yayın iletim yetkisi verilmesi esas ve usulleri ile bu kuruluşların yükümlülüklerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 ... Devamını Oku »

Marmara Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Yönetmeliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve  kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ... Devamını Oku »

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/10/2002 tarihli ve 24898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu ... Devamını Oku »

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliğinin Kaldırılması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür. Devamını Oku »

İstanbul Şehir Üniversitesi Sınav Yönetmeliği

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM E SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesi lisans programlarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesi fakültelerinin tüm ... Devamını Oku »

Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmelik Değişikliği

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz ... Devamını Oku »

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafet Yönetmeliği

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 23/6/1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafet Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Trakya Üniversitesi birimlerinde görevli öğretim üyelerinin cüppelerinde yer alacak renkler aşağıda gösterilmiştir: a) ... Devamını Oku »

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Yönetmelik Değişikliği

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VESINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 22/3/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, Senato tarafından belirlenen esas ... Devamını Oku »

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişikliği

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS ÖĞRETİMVE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/4/2009 tarihli ve 27199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak; öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates