20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler (sayfa 5)

Yönetmelikler

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29275 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Damperli araçlar ... Devamını Oku »

Zirai Mücade Hakkında Yönetmelik

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal üretim yapılan ve ürünlerin saklandığı yerlerdeki hastalık, zararlı ve ürün kaysına sebep olabilecek ... Devamını Oku »

ELEKTRİK PİYASASI- SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI-YÖNETMELİK

21 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29274 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 6446 sayılı ... Devamını Oku »

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

19 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29272 YÖNETMELİK Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, ... Devamını Oku »

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29272 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Her türlü lisans tadili, lisans ... Devamını Oku »

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ

14 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29267 YÖNETMELİK Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve ... Devamını Oku »

AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29267 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ... Devamını Oku »

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

15 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29268 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra, döner sermaye ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst ... Devamını Oku »

TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

16 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29269 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İş Kurumu hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk ... Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı Yönetmeliği

8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu ... Devamını Oku »

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29168 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2014/6894 Ekli “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 8/10/2014 tarihli ve 5336 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet ... Devamını Oku »

TBMM Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv Yönetmeliği

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerini, çalışma ilkelerini, TBMM Kütüphanesi ve Arşivinden yararlanma usul ve esaslarını belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ... Devamını Oku »

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Değişikliği

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. “(2) Yeni nüfus sayımı sebebiyle nüfuslarının değişmesi hallerinde ... Devamını Oku »

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmelik Değişikliği

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans hizmetleri ve ambulans ... Devamını Oku »

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin kuruluşuna, faaliyetine ve çalışmasına, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi yönetiminin oluşumuna, toplanmasına ve karar almasına, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine verilen bilgilerin ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates