20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler (sayfa 82)

Yönetmelikler

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ... Devamını Oku »

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 23/8/2005 tarihli ve 25915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Önkoşullu ders; öğretim planındaki bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllarda belirli ders veya derslerin başarılması koşulu aranan ders veya derslerdir. Bir dersin varsa ön koşulları ... Devamını Oku »

Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Turgut Özal Üniversitesi ... Devamını Oku »

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredisi Yönetmeliği Değişikliği

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 5 – Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık ... Devamını Oku »

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

Madde 9 – Gözaltına alınan kişinin ifadesini alan veya soruşturmayı yürüten kolluk görevlisi ile bu kişiyi tıbbi muayeneye götüren kolluk görevlisinin farklı olması zorunludur. Ancak personel yetersizliği nedeniyle farklı kolluk görevlisinin bulunmaması halinde bu durum belgelendirilir. Hekim ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, muayenenin hekim hasta ilişkisi çerçevesinde yapılması esastır. ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates