20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » İcra Emrine İtiraz Dilekçesi

İcra Emrine İtiraz Dilekçesi

… İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                          :

VEKİLİ                                :

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                      :

KONU                                   :  İcra emrine itirazımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR              :

Müvekkilim aleyhine alacaklı tarafından  ……… İcra Müdürlüğünün 20../…. Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır. İcra emrinde faiz fahiş olarak hesaplanmış, faiz miktarı açıkça belirtilmediği gibi, vekalet ücreti ve alacak miktarı ile harç ve mahkeme masrafları tek kalemde belirtildiğinden icra emri ile istenilen meblağların mahkeme ilamı ile uyuşup uyuşamadığı tam olarak anlaşılamadığından icra emrinin iptalini talep ediyoruz.

HUKUKİ DELİLLER         :  Her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER     :  İcra ve İflas Kanunu 32.madde ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM           :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, icra emrine itirazımın kabulü ile icra emrinin iptaline karar verilmesini ve yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. …/…/20..

Avukat

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates