20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » İMKBTeşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği Değişikliği

İMKBTeşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TEŞKİLAT, GÖREV VE  ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (20) ve (22) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“20) Proje Koordinasyon Müdürlüğü”

“22) İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürlüğü”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürlüğü

MADDE 55 – İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürlüğü, piyasaların büyütülmesi ve yeni piyasaların geliştirilmesine yönelik olarak, diğer borsalar ve kurumlarla ilişki ve işbirlikleri geliştirilmesi, veri yayın faaliyetlerinin yürütülmesi ile borsanın piyasaları ve ürünlerine ilişkin pazarlama stratejileri geliştirilmesi ve uygulamasından sorumludur.

İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürlüğü, müdür ile yeterli sayıda müdür yardımcısı, uzman personel, şef, şef yardımcısı ve özel ihtisas personeli ile servis personelinden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 72/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamuyu Aydınlatma Platformu İşletim Müdürlüğü, sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik bir sistem olan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun kullanıcılar tarafından kullanımını sağlamak, söz konusu Platforma gönderilemeyip Borsaya gelen bildirimlerin elektronik ortamda ve/veya basılı ortamda duyurulmasını sağlamak, söz konusu Platformun sürekli olarak geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, faaliyet konusu ile ilgili olarak Borsa Başkanlığı’nca verilen diğer görevleri yürütmek ile yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 72/C maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Proje Koordinasyon Müdürlüğü

MADDE 72/C – Proje Koordinasyon Müdürlüğü, borsa faaliyetlerinin ve projelerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak proje taleplerinin  değerlendirilmesi ve  önceliklendirilmesine ilişkin kriterler geliştirmek, bu çerçevede yeni isteklere ilişkin görüş oluşturmak, alternatif çözüm önerileri geliştirmek ve sunmak, isteklerin ve projelerin eş güdümü, takibi ve raporlanması ile gerektiğinde ihtiyaçlara ilişkin analiz dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmakla görevlidir.

Proje  Koordinasyon Müdürlüğü, müdür ile yeterli sayıda müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı, özel ihtisas personeli, şef, şef yardımcısı  ile servis personelinden oluşur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates