20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU :İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla …TL maddi tazminat, …TL. manevi tazminat ki toplam …TL tazminatın …/…/… tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz davacı, davalı … A.Ş ‘ne ait işyerinde çalışırken, …/…/… tarihinde geçirmiş olduğu iş kazasında sakatlanmış ve % …… oranında meslekte kazanma gücünü yitirerek malûl kalmıştır.

2-İşbu kazanın oluşumunda İş Yasası m.77 v.d. maddeleri ile ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün emredici hükümlerine aykırı davranmış olmakla ve işyerinde alınması gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle davalı işveren % 100 oranında kusurlu bulunmaktadır.

3-Kazalı işçinin sakatlığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü kayıp oranı ve efor kaybı için maddi; çektiği ve yaşamı boyunca çekmeye devam edeceği elem ve ızdıraba dayalı olarak da manevi tazminat talep etme gereği doğmuştur. Hak ve alacaklarımızın dava boyunca güvence altına alınabilmesi ve dava sonunda infazının sağlanabilmesi için davalı işverenin …’de bulunan fabrika arazisi ve binası üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep etme gereği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İŞ KANUNU ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :İşyeri özlük dosyası, yıllar itibariyle ay ay ücret durumuna ve gelire ilişkin belgeler, T.İ.S, S.S.K’dan ……….. sigorta sicil numaralı işçinin iş kazası tahkikat dosyası ve evrakları ile sağlanan yardımlar ve geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin belgeler , sakatlık oranı ve sakatlık oranına ilişkin belgeler, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve ilgili yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan nedenlerle öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne, sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, ………..YTL. tazminatın iş kazası tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Aranan Kelimeler:

Bir yorum

  1. slm ben 2007 iş kazası gecirdim yüzde elli bir rapor aldım beni emekli ettiler yüz tl aylık alıyorum bu aca gercekmidir böyle bir aylık varmı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates