19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Avukatlık Hukuku » Kalem Yönetmeliği Değişiyor

Kalem Yönetmeliği Değişiyor

Vekaletname Sunmaksızın Dosya İnceleme Hakkında.

Ceza soruşturması aşamasında avukatların dosya incelemesini vekaletname sunması koşuluna bağlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45.maddesi hükmünün değiştirilmesi yönünde Birliğimiz tarafından uzun zamandır sürdürülen çalışmalar son aşamasına gelmiş, bu bağlamda sorunun çözümüyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı yetkilileriyle aşağıda sunulan metin üzerinde ön mutabakata varılmıştır. Üzerinde ön mutabakat sağlanan metin Sayın Adalet Bakanı’nın onayına sunulmuş olup Sayın Bakanı’nın onaylaması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girecektir.

Durumu Sayın Meslektaşlarımızın ve Barolarımızın bilgi ve takdirlerine sunarız.
Saygılarımızla
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

Ön Mutabakat Metni

Soruşturma Evrakının İncelenmesi

Madde-45- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.

Şüpheli ya da müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.

Şüpheli ya da müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet Savcısının istemi ve ilgili hakim kararıyla kısıtlanabilir.

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur ya da şikayetçi ile suçtan zarar gören ve vekilleri de yararlanır.

Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet Savcısı huzurunda incelenir.
Kaynak:http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=5641&Tip=Haber

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates