16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Kamulaştırma İşleminin Kesinleşmesi

Kamulaştırma İşleminin Kesinleşmesi

YARGITAY
5. Hukuk Dairesi 2003/6533 E.N , 2003/8509 K.N.

İlgili Kavramlar

KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ
KAMULAŞTIRMA TEBLİGATININ NOTERE VERİLMESİ
KISMEN KAMULAŞTIRMA

Özet
BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA, KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR TAŞINMAZ İÇERSİNDE KALAN TÜM TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN BARAJ GÖL ALANI NOTER KANALI İLE YAPILMASI GEREKEN KAMULAŞTIRMA TEBLİGATININ NOTERE VERİLMESİ İŞLEMİNİN BİLDİRİLME TARİHİNDE KAMULAŞTIRMA KESİNLEŞMİŞ SAYILIR. KAMULAŞTIRMANIN BİTİRİLDİĞİNİN İDARECE İLAN EDİLMESİ GEREKİR. ÖZEL DURUMDA DA; İLAN HENÜZ YAPILMADIĞINDAN DAVANIN REDDİ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 12. maddesine dayanan baraj için yapılan kamulaştırma nedeni ile çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulması nedeni ile taşınmazdan ekonomik ve sosyal yönden yararlanma olanağı kalmadığı iddiasına dayanan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 12. maddesine dayanan baraj için yapılan kamulaştırma nedeni ile çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulması nedeni ile taşınmazdan ekonomik ve sosyal yönden yararlanma olanağı kalmadığı iddiasına dayanan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 12. maddesine dayanılarak çıkartılan ve Resmi Gazete’de 6.8.1985 tarihinde yayınlanan baraj inşaatı için yapılan kamulaştırmalarda, Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, davanın görülebilmesi için baraj göl alanı içerisinde kalan tüm taşınmazların maliklerine Noter kanalı ile yapılması gereken kamulaştırma tebligatının Noter’e verilme işleminin bitirilme tarihinde kamulaştırma işlemi kesinleşmiş sayılır ve kamulaştırmanın bitirildiğinin idarece yerleşim yerlerinde ilan edilmesi gerekir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Diyarbakır 1-0. Bölge Müdürlüğünün cevabi yazısından, kamulaştırma çalışmaları devam ettiğinden kamulaştırmanın bitirildiğine ilişkin ilanın henüz yapılmadığı anlaşıldığından, davanın reddi yerine aksi düşüncelerle kabulüne karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 19.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates