20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Kamulaştırmadan Sonra Alınan Tapu Kaydının İptali

Kamulaştırmadan Sonra Alınan Tapu Kaydının İptali

YARGITAY
5. Hukuk Dairesi 2003/8383 E.N , 2003/10493 K.N.

İlgili Kavramlar

KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMESİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
KAMULAŞTIRMADAN SONRA ALINAN TAPU KAYDININ İPTALİ

Özet
DAVA; KESİNLEŞMİŞ KAMULAŞTIRMADAN SONRA ALINAN TAPU KAYDININ İPTALİ İSTEMİNE İLİŞKİN OLDUĞUNA GÖRE; KAMUYA AİT YOLLAR SONRADAN 3. KİŞİ ADINA TAPUYA TESCİL EDİLSE BİLE; BURADA 3402 SAYILI KANUNUN 12/3. MADDESİ UYGULANAMAYACAĞINDAN; DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki Kamulaştırma Kanununun 36. maddesi uyarınca kamulaştırmadan sonra alınan tapu kaydının iptali istemi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, Kamulaştırma Kanununun 36. maddesi uyarınca kamulaştırmadan sonra alınan tapu kaydının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmaya gelmemiş, cevapta vermemiştir.

Mahkemece yapılan inceleme sonucunda; dava konusu yerin daha önce kesinleşmiş kamulaştırma sahasında kaldığı anlaşılmış olup, kamulaştırma sonrası geçen kadastro çalışmaları sonucu davalı adına tapuya tescil edilmiş ise de; kamuya ait yollar sonradan 3. kişi adına tapuya tescil edilse bile, burada 3402 sayılı Kanununun 12/3 maddesinin uygulama olanağı bulunmadığından davanın kabulüne karar verilmesinde ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davalının temyiz itirazları yerinde görülmediğinden usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), peşin alınan harcın hazineye irad kaydedilmesine ve yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 25.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates