16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma

Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma

YARGITAY
5. Hukuk Dairesi 2003/2905 E.N , 2003/5342 K.N.

İlgili Kavramlar

İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE GERİ ALMA
TEMERRÜT FAİZİ

Özet
ÇEKİŞMESİZ BEDEL DAVACI İDAREYE ÖDENDİĞİNDEN DAVA KONUSU DEĞİLDİR.

ANCAK; KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇEN İDARENİN MAL SAHİBİNİ TEMERRÜDE DÜŞÜRDÜĞÜ 18.5.2002 TARİHİ İLE ÖDEME TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE İÇİN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki idarenin kamulaştırmadan tek taraflı olarak vazgeçmesi nedeniyle davalıya ödenen çekişmesiz bedelin temerrüt tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın konusu kalmadığından karar tertibine yer olmadığına dair verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile. istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, idarenin kamulaştırmadan tek taraflı olarak vazgeçmesi nedeniyle davalıya ödenen çekişmesiz bedelin temerrüt tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece dava açıldıktan sonra çekişmesiz bedel davacı idareye ödendiğinden davanın konusu kalmadığından karar tertibine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm faiz, yargılama masrafı ve vekalet ücreti yönünden davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

1- Kamulaştırmadan vazgeçen idarenin yatırdığı ve iadesini istediği bedele, mal sahibini temerrüde düşürdüğü 18.5.2002 tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için faize hükmedilmesi gerekirken, temerrüde düşürülmediğinden bahisle faiz isteminin reddine karar verilmesi,

2- Davanın açılmasına davalı taraf sebebiyet verdiğinden davacı lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi ve yargılama masraflarının davalıya yükletilmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenle HUMK’nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 15.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates