16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi Davası

Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi Davası

YARGITAY
5. Hukuk Dairesi 2003/4841 E.N , 2003/6880 K.N.

İlgili Kavramlar

BEKLETİCİ MESELE
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Özet
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA SEBEBİYLE MEN’İ MÜDAHALE DAVASININ DİNLENEBİLMESİ İÇİN DAVALI İDARE ADINA 2942 SAYILI YASANIN 16. MADDESİNE GÖRE YAPILMIŞ OLUN TESCİL HUSUSUNDU, TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ AÇILMASI, BU DAVANIN GÖRÜLMEKTE OLAN DAVA İÇİN BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davasının kabulüne dair verilen hükmün bozulması hakkında daireden çıkan kararı kapsayan 27.2.2003 gün ve 19587-2085 sayılı ilama karşı davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, kamulaştırması elatmanın önlenmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyizi üzerine “taşınmazın kamulaştırdığından” bahisle Dairemizce bozulmuştur.

Dosyada mevcut evrakların incelenmesinde dava konusu taşınmazın 30.11.1995 tarihinde davalı idare tarafından kamulaştırıldığı, bu taşınmazın 13.8.1996 tarihinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 16. maddesi uyarınca davalı idare adına tapuya tescil edildiği ancak,,davacı tarafından açılan dava sonucunda idare mahkemesince bu kamulaştırma işleminin iptal edildiği ve bu kararında 13.4.1998 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Yukarıda izah edildiği şekilde, dava konusu taşınmaz davalı idare adına tescil edilmiştir. Kamulaştırmasız el atma sebebiyle men’i müdahale davasının dinlenebilmesi için davalı idare adına 2942 sayılı Yasanın 16. maddesine göre yapılmış olan tescil hususunda, tapu iptali ve tescil davasının açılması, açılacak bu davanın görülmekte olan dava için bekletici mesele yapılması gerekirken yazılı şekilde hükmün bozulduğu bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 27.2.2003 gün 19587-2085 sayılı Bozma kararının kaldırılmasına hükmün yukarıda yazılı gerekçe ile HUMK’nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde geri verilmesine, 18.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates