16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Kayyımlık Görevinin Ölümle Sona Ermesi

Kayyımlık Görevinin Ölümle Sona Ermesi

YARGITAY
2. Hukuk Dairesi 2003/9068 E.N , 2003/10433 K.N.

İlgili Kavramlar

KAYYIMLIK GÖREVİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ
YENİ KAYYIM TAYİNİ

Özet
VASİLİK GÖREVİ, VASİNİN ÖLÜMÜ İLE SONA ERER. TÜRK MEDENİ KANUNUN VASİ HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE KAYYIM HAKKINDA DA UYGULANIR. ŞU HALDE KAYYIMIN ÖLÜMÜ İLE DE KAYYIMLIK GÖREVİ VE VEKALET İLİŞKİSİDE SONA ERER. ÇOCUĞUN MENFAATLERİNİN KORUNMASI İÇİN SULH HUKUK MAHKEMESİNE YENİ KAYYIM ATANMASI İLE İLGİLİ YAZI YAZILMASI, YENİ KAYYIMA DAVETİYE ÇIKARTILARAK DAVAYI TAKİP ETTİRMESİ OLANAĞININ SAĞLANMASI GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, babalığa ilişkindir. Çocuk adına kayyım ilknur’un (çocuğu temsilen) tayin ettiği avukat Funda tarafından açılmış ve takip edilmiştir.

Mahkemece; 10.4.2003 tarihinde davanın kabulü ile babalığa karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Kayyım ilknur’un, yargılama sırasında 23.7.2002 tarihinde vefat ettiği temyiz dilekçesinde bildirilmiş ve kayyımın vefatına ilişkin İzmir Barosu Dergisinin Ekim 2002 sayısının fotokopisi sunulmuştur.

Vasilik görevi, vasinin ölümü ile sona erer. (TMK. md. 479/1) Türk Medeni Kanununun vasi hakkındaki hükümleri aksi belirtilmedikçe kayyım hakkında da uygulanır. (TMK. md. 403/son) Şu halde, kayyımın ölümü ile de kayyımlık görevi sona erer.

Kayyımın ölümü ile vekalet ilişkisi, de sona ermiştir. (BK. md. 397, 35) Kayyımın 23.7.2002 tarihinde vefat ettiği bildirildiğine göre, bu hususun mahkemece araştırılması, vefat ettiğinin belirlenmesi halinde; küçük Batıkan’a “… açılmış olan babalık davasını yürütmek hak ve menfaatlerini korumak üzere …” yeni kayyım atanması için Sulh Hukuk Mahkemesine yazı yazılması ve yeni kayyım tayin ettirilip, bu yeni kayyıma davetiye çıkartılarak davayı takip ettirmesi olanağının sağlanması gerekirken; ölümle kayyımlık görevinin sona ereceği ve çocuğun temsilcisiz kaldığı gözetilmeden hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

Sonuç : Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple (BOZUL MASINA), bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 9.7.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates