16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Kazandırıcı Zamanaşımı-Zilyetlikle Kazanma

Kazandırıcı Zamanaşımı-Zilyetlikle Kazanma

YARGITAY
8. Hukuk Dairesi 2004/5030 E.N , 2004/5627 K.N.

İlgili Kavramlar

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
ZİLYETLİKLE KAZANMA

Özet
DAVA KONUSU YERİN ÖNCESİ İTİBARİYLE “KUZU ARKACI’ OLUP, BU TÜR YERLER EĞREK VE SIVAT YERLERİ GİBİ KAMUNUN ORTAK KULLANIMINDA BULUNDUĞUNDAN ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILAMAZ.

İçtihat Metni

… ile Hazine ve K.    Köyü Tüzel Kişiliği aralarındaki tescil davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair (Gölbaşı/Ankara Asliye Hukuk Hâkimliğimden verilen 23.10.2002 gün ve 478/403 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, 1770 parsel kapsamında kalan vekil edeninin zilyetliği altındaki yere ait tapu kaydının iptali ile vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Hazine vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, 23.7.2001 günlü krokide A harfi ile gösterilen 4950 m2 yer hakkındaki tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya tesciline, davacının fazla isteğinin reddine karar verilmesi üzerine; hükmün, kabule ilişkin bölümü davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmaz 1950-1951 yıllarında hali ve taşlık arazi niteliğiyle tespit dışı bırakılmış, 14.8.1991 tarihinde idari yoldan tarla niteliğiyle Hazine adına tapuya tescil edilmiştir. Dava dilekçesinde 1770 parsel kapsamında kalan yaklaşık 15 dönümlük yerin tapu kaydının iptal ve tescili istenilmiş, 26.6.2001 tarihinde yapılan keşifte dava konusu yerin 4950 m²’lik bölümünün 1770 parsel kapsamında, geriye kalan 2500 m²’nin de tespit dışı bırakılan alanda kaldığının bildirilmesi üzerine davacı vekili tescil dışı bırakılan yerin vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiş, 23.10.2002 günlü yargılama oturumunda 1770 parsel kapsamında kalan 4950 m²’lik yere ait kaydın iptal ve tescilini istemekle davasının bu bölümünü hasretmiştir. Yerel bilirkişi ve tanıklar, dava konusu taşınmazın öncesi itibariyle “Kuzu Arkacı” – Koyun ve kuzuların gelip geçtiği, gece yattığı hayvan yatağı – olduğunu 1965 yılından sonra davacının ekip biçmeye kalktığını ve Hazine adına tapuya tescil edildiği tarihe kadar 20 yıldan fâzla süre ile tasarrufta bulunduğunu bildirmişler, sınırında yer alan Ömer adına kayıtlı 80 parsele uygulanan 99 tahrir numaralı vergi kaydı ile Mart 1948 tarih 7 nolu tapu kaydı dava konusu taşınmaz yönünü “Kuzu Arkacı” olarak göstermiştir. Bu tür yerler eğrek ve sıvat yerleri gibi kamunun ortak yararlanmasına terk ve tahsis edilen yerler olup, kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik yoluyla edinilemezler. Mahkemece taşınmazın vergi, tapu kaydı, yerel bilirkişi ve tanık sözleriyle belirlenen bu niteliği gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde kısmen kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün kabule ilişkin bölümünün (BOZULMASINA), 14.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates