15 Aralık 2017, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Kıdem Tazminatı İçin Faiz Hesaplanması

Kıdem Tazminatı İçin Faiz Hesaplanması

YARGITAY
12. Hukuk Dairesi 2004/19473 E.N , 2004/24405 K.N.

İlgili Kavramlar

İLAMA DAYALI TAKİP
KIDEM TAZMİNATI İÇİN FAİZ HESAPLANMASI

Özet
TAKİP DAYANAĞI İLAMDA BELİRTİLEN MİKTARDAKİ KIDEM TAZMİNATININ, AKDİN FESHEDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE GÖRE; KIDEM TAZMİNATI İÇİN FAİZ HESAPLAMASININ, AKDİN FESHEDİLDİĞİ TARİHTEN TAKİP TARİHİNE KADAR, BİR SENELİK DEVRELER HALİNDE, DEVRE TARİHLERİNİN BAŞLANGICINDA 1 YILLIK VADELİ MEVDUATA KAMU BANKALARINCA FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANI SORULARAK TESBİT EDİLMESİ VE ONA GÖRE YAPILMASI GEREKİR.

İçtihat Metni

Mahalli mahkemesinden verilen mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Takip dayanağı ilamda 1.532.935.251.-TL. kıdem tazminatının aktin feshedildiği 26.3.2001 tarihinden itibaren en yüksek mevduat faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiştir.
Kıdem tazminatı için faiz hesaplamasının 26.3.2001 tarihinden takip tarihine kadar, bir senelik devreler halinde, devre tarihlerinin başlangıcında 1 yıllık vadeli mevduata kamu bankalarınca uygulanan (fiilen uygulanan) en yüksek faiz oranı sorularak tesbit edilmesi ve ona göre yapılması gerekir.

Merkez Bankası mevduat kabul edemediği için bu banka tarafından fiilen uygulanan bir faiz oranından söz edilemez. Yasa gereği diğer bankaların uygulayacakları en düşük ve en yüksek faiz oranlarını gösteren ve bu konuda Merkez Bankasına yaptıkları bildirimler hesaplamada dikkate alınamaz. Dairemizin süreklilik kazanan yeni uygulaması diğer Yargıtay Dairelerine uygun olarak yukarıda açıklanan şekilde oluşmuştur.

O halde, Mahkemece 18.6.2004 tarihli bilirkişi raporunda Yasaya uygun olarak yapılan hesaplama sonucu fazladan talep edildiği belirlenen 2.145.519.026.-TL için şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken istemin tümden reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle IİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates