21 Şubat 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ

KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ

23. Hukuk Dairesi 2011/2893 E., 2011/1364 K.

HÜKMÜN YAZILMASI
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ

6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [ Madde 298 ] 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 388 ] “İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonucunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen kesin kararın kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı’nın talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, davacının müflis B…. A.Ş. iflas masasından alacağının tamamı olan 276.937,00 TL’nin masaya kaydı talebinde bulunulduğunu, ancak masa tarafından talebin bir kısmı kabul edilerek 119.873,96 TL’nin reddine karar verildiğini ileri sürerek cari hesaptan kaynaklanan bu alacağının masaya kaydı talebinde bulunmuştur.

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda kısa kararda “Davanın kabulüne, 119.873,96 TL alacağın iflas masasına kaydına” cümlesiyle dava kabul edilmiş, ancak gerekçeli kararda “Davanın kabulüne, 119.873,96 TL alacağın davalı şirketin iflas sıra cetvelinde birinci sıraya kayıt kabulüne” cümlesiyle hüküm kurulmuştur.

Karar, temyiz edilmeden kesinleşmiştir.

Dava dilekçesinde alacağın hangi sıraya kaydının istendiğine dair bir istemin olmamasına ve Mahkemece kısa kararda “davanın kabulüne, 119.873,96 YTL alacağın iflas masasına kaydına” şeklinde karar verilmesine rağmen, nedeni ve dayanağı gösterilmeden kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki yaratılarak HMK’nun 298/2, 297/1-c (HUMK. 388) maddelerine aykırılık oluşturacak şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından mahkemece verilen kararın kanun yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin kabulü ile HUMK’nun 427/7. maddesi gereğince hükmün kanun yararına ve hukuki sonuçları kalkmamak koşuluyla BOZULMASINA, aynı yasanın 427/son maddesi uyarınca kararın bir örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanması için Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 27.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates