19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ

23. Hukuk Dairesi 2011/48 E. , 2011/2 K.
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ,

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki üyelikten ihraç kararının İptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi iken yasa ve ana sözleşmeye aykırı bir şekilde ihracına karar verildiğini ileri sürerek, İhraç kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın süresinde açılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacının 16.06.2005 tarihli yönetim kurulu kararı ile ihracına karar verildiği, bu karardan sonra davacı hakkındaki ihraç kararının 28.06.2005 tarihli genel kurulda görüşülerek yönetim kuruluna yetki verildiği, bu kararla davacı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararının onandığı, bu genel kurul karan davacıya tebliğ edilmediğinden davanın 3 aylık hak düşürücü süre geçirilmeden açıldığının kabulünün gerektiği, öte yandan, davacıya 13.05.2005 tarihinde tebliğ edilen ikinci ihtarnamede bir ay yerine 30 gün verilmekle 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’nın 27. maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davacının ihracına dair kararın iki yönetim kurulu imzası ile alınması nedeniyle bu kararın 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 98. maddesi yollaması ile TTK.nun 330. maddesi uyarınca yok hükmünde olduğunun kabulünün gerekmesine göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), peşin alınan ilam harcının mahsubu ile geriye kalan 2.80 TL harcın temyiz eden tarafından alınmasına, 07.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates