20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » Limited Şirketin Feshi ve Tasfiyesi Davası

Limited Şirketin Feshi ve Tasfiyesi Davası

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : … Ltd.Şti.

KONU : … Ltd.Şti.’nin fesih ve tasfiyesine ilişkin talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-)Müvekkilim ……. tarihinden bu yana davalı şirketin ortağıdır.

2-) Müvekkilim ……. Ltd. Şti. aleyhine ……. alacağının tahsili amacıyla …….nün ……. E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış olup, takibin kesinleşmesi üzerine şirket mallarına haciz koydurarak satışını talep etmiştir.

3-)Ancak satış sonucu elde edilen para müvekkilimin alacağını karşılamamıştır. Bunun üzerine müvekkilim borçlu şirketin alacaklarına da haciz koydurmuş ise de alacağının tamamını tahsil edememiştir.

4-)Şirketin alacakları karşılamaması ve pasiflerinin aktiflerinden fazla olması fesih ve iflas sebebi olarak görülmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : Şirket ana sözleşmesi,TTK,MK,HUMK ve ilgili mevzuat.

CEVAP SÜRESi : 10 Gündür.

SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan nedenlerle …… Ltd.Şti nin feshine ve tasfiyesine karar verilmesine yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. …/…/….

Davacı Vekili

Avukat

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates