18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » Ödeme Yeri Tayini Dilekçesi

Ödeme Yeri Tayini Dilekçesi

BEYOĞLU ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Ödeme Yeri Tayini İsteyen :
(Kiracı)
No: 2/5 İSTANBUL

VEKİLİ : Av
Nişantaşı/İST.

Karşı Taraf (Kiralayan) :
Beyoğlu, İSTANBUL

KONU : Kiralayan ………..’nın kendisine yollanan aylık kira
bedellerini almaması nedeniyle kiracı müvekkilim ………
………..’in temerrüde düşmesini önlemek amacıyla
ödeme yeri tayini istemidir.

A Ç I K L A M A L A R

1-Müvekkilim …………….. , Kiralayan …………’nın 475/1600 hissesine
sahip olduğu, Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi, …. Sokak …. numaralı Bağımsız Bölümün 01.11.1997 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile kiracısıdır.(Ek:1)

2-Müvekkilim ……… aylık kira paralarını Akbank T.A.Ş. nin Beyoğlu
Şubesine ………. Türk Lirası olarak yatırmakta iken (Ek:2 Akbank T.AŞ, Beyoğlu Şubesinin dekontu) …………. banka hesabını kapatmış olduğundan ödenememiştir.

3-Ancak kiracı müvekkilim 2001 yılı Şubat ayı kira parasını, kiralayan ……….’ya
konutta ödemeli olarak PTT havalesi ile yollamıştır. 2001 yılı Mart ve Nisan ayı
kiraları da kiralayana konutta ödemeli olarak yollanmıştır. (Ek 3. İki adet PTT alındı
makbuzu)

4-Müvekkilim kiracı …………… tarafından yollanan kira paraları, kiralayan
………………. tarafından hiçbir sebep gösterilmeden alınmamıştır. Bu durumu
doğrulayan iki adet Beyoğlu PTT Merkez Müdürlüğünün yazısı dilekçemize ekli olarak
sunulmuştur. (Ek.4. İki adet derkenar)

SUBUT SEBEPLERİ : Kira Sözleşmesi, 2 adet PTT alıdısı, İki adet PTT derkenarı
Bir adet banka dekontu ve hertürlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle müvekkilim ……………….’in temerrüde düşmesini önlenmesi amacıyla ödeme yeri tayinine, yargı giderleri ile avukatlık ücretinin aylık kira bedellerini almaktan kaçınan kiralayan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. 30.06.2001

Saygılarımla,
Ödeme Yeri Tayini İsteyen Vekili
Avukat

Ekleri :

1-Kira Sözleşmesi
2-Akbank T.AŞ. Beyoğlu Şubesinin dekontu
3-İki adet PTT alındı makbuzu
4-İki adet derkenar
5-Vekaletname örneği

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates