17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » Hukuki Haberler » Ön İncelemeden sonra delil için süre verilmelidir

Ön İncelemeden sonra delil için süre verilmelidir

Ön İncelemeden sonra delil için süre verilmelidir

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/19722
K. 2014/2004
T. 6.2.2014

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı, davaya süresinde cevap vermemiş, ön inceleme duruşmasına katılmış, bu duruşmada delil bildirmek için süre talep etmiş, mahkemece davacıya delil bildirmesi için süre tanındığı halde, davalının “delil bildirme talebi” süresinde cevap vermediği ve delil bildirmediği gerekçesiyle reddedilmiş, davacının gösterdiği tanıklarla sonuca gidilmiştir. Davalının, davaya süresinde cevap vermemiş olması, delil bildirme ve savunmasını ispat etme hakkını ortadan kaldırmaz. Tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli hususların ispatı için delil gösterilir (HMK md. 197/1). Çekişmeli hususlar ise ön inceleme duruşmasında belirlenir. Bu hususlar saptanmadan davalıdan delil bildirmesi beklenemez. Ön inceleme, uyuşmazlık konularının belirlenmesi, taraflarının delillerini sunması ve bunların toplanması için gerekli işlemleri yapmak içindir. Davacıya ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi için süre tanınıp, davalıya bu imkanın verilmemesi, davalının hukuki dinlenilme hakkını (HMK md. 27) zedeler. Öyleyse, davalıya delillerini bildirmesi için süre verilmeli, gösterdiği takdirde toplanmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmelidir. Bu husus nazara alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacının temyiz itirazları ile davalının diğer yönlere ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle 06.02.2014 tarihinde karar verildi.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates