16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Para Cezasının Hapse Çevrilmesi

Para Cezasının Hapse Çevrilmesi

YARGITAY
10. Ceza Dairesi 2004/15392 E.N , 2004/12450 K.N.

İlgili Kavramlar

PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ

Özet
ÖDENMEYEN PARA CEZASININ HAPİS OLARAK İNFAZINDA ŞARTLA SALIVERME HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAK OLMASI KARŞISINDA, PARA CEZASI ÖDENMEDİĞİNDE BÜTÜN OLARAK HAPSE HAPİS CEZASINA ÇEVRİLEREK GEREKLİ İNDİRİMLERDEN SONRA SONUÇ CEZADAN TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRE DÜŞÜLMELİDİR.

İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan hükümlü Halil’in TCK.nın 493/1, 62, 522/1, 59/2, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince 2.181.040.800 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair, (Pazarcık Aslîye Ceza Mahkemesi)nin 31.12.2000 gün ve 2002/129-182 sayılı kararının yerine getirilmesinde, para cezasının ödenmemesi üzerine hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesini müteakip infaz edilecek sonuç cezadan tutuklulukta geçirilen sürenin mahsubuna ilişkin, aynı mahkemenin 11.8.2003 gün ve 2003/32 D.lş kararına vaki itirazın kabulü ile öncelikle tutuklulukta geçirilen sürenin para cezasına çevrilerek temel para cezasından düşürüldükten sonra kalan para cezasının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesi suretiyle infazın yapılmasına dair, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinin 29.8.2003 gün ve 2003/206 müt. sayılı kararını kapsayan evrak incelendi:

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 24.2.2004 gün ve 2004/8-30-49 sayılı karan ile benzer bir olayda da belirtildiği üzere, ödenmeyen para cezasının hapis olarak infazında, Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 92/son maddesi uyarınca şartla salıverme hükümlerinin uygulanacak olması karşısında, para cezasının ödenmemesi halinde bütün olarak hapis cezasına çevrilerek, 647 sayılı Kanunun 19 ve Ek-2. maddeleri uyarınca gerekli indirimlerin yapılmasını müteakip, sonuç cezadan tutlulukta geçirilen sürenin mahsup edilmesi gerektiği, somut olayda tututlulukta geçirilen 57 günün infazı yapılacak 50 günü karşıladığı ve bu haliyle infaz edilecek ceza bulunmadığı gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle;

CMUK.nun 343. maddesi uyarınca anılan karann bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ifadeli 21.7.2004 gün ve 33600 sayılı yazılı emirlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak Yargıtay C. Başsavcılığın in 4.8.2004 gün ve YE. 148775 sayılı tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Yazılı emre dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; (Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinin 29.8.2003 gün ve 2003/206 müteferrik sayılı hükmünün CMUK’nın 343. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), sanığın şartla tahliyesi için infaz edilmesi gereken cezasının bulunmadığına ve dosyanın mahalline gönderilmek,üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamına (TEVDİİNE), 8.12.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates