18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar;

a) Sınav başvuru formu,

b) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

c) İki adet fotoğraf,

d) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesi,

ile Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

Sınav başvuru formu, adayın T.C. Kimlik Numarasını, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığını, sabıka kaydı olmadığını, erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığını form üzerinde işaretleyerek beyan edeceği şekilde düzenlenir. Sınava başvuru sırasında istenen belgelerin fotokopileri çekilip aslına uygunluğu görevli tarafından kontrol edildikten sonra söz konusu belgeler ilgililere iade edilir.

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates