16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Sahte Fatura-Vergi Kaybına Neden Olmak

Sahte Fatura-Vergi Kaybına Neden Olmak

YARGITAY
11. Ceza Dairesi 2003/8071 E.N , 2004/6443 K.N.

İlgili Kavramlar

SAHTE FATURA
VERGİ KAYBINA NEDEN OLMAK

Özet
DAVAYA KONU SAHTE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN FATURAYI ANILAN ŞİRKETİN KAYITLARINA İNTİKAL ETTİREREK KULLANMAK SURETİYLE VERGİ ZİYAI DOĞUP DOĞMADIĞI ARAŞTIRILIP, DÜZENLENMİŞ OLMASI HALİNDE VERGİ İNCELEME RAPORU VE EKLERİNİN ONAYLI ÖRNEKLERİ DE GETİRTİLEREK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİNİ GEREKİR.

İçtihat Metni

213 sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet sucundan sanık Ali’nin yapılan yargılaması sonunda: 213 sayılı Kanunun 359/b-1 ve TCK.nun 59/2. maddeleri gereğince 15 ay ağır hapis cezası ile mahkumiyetine dair (Bursa ikinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.12.2001 gün ve 1999/288 Esas, 2001/519 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 23.4.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

1-Suç tarihi itibariyle sahte olduğu iddia olunan faturaların alanlarca kullanılması halinde müsnet sucun oluşacağı, sanığın düzenlediği sahte faturaları alan A… Tekstil! Sanayi Ticaret ve İhracat Limited Şirketinin suça konu faturaları kullanmadığının 18.10.1999 gün, 1999/41 sayılı Vergi İnceleme Raporu ile anlaşıldığı sanığın adına fatura düzenlediği O… Tekstil! Konfeksiyon Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında ise “Bornova Vergi Dairesi’nin 18.2.2000 gün ve 2923 sayılı yazısından, mükellef hakkında düzenlenmiş vergi inceleme raporu bulunmayıp, incelemeye sevk edildiğinin” bildirilmiş olması karşısında; davaya konu sahte oldu^u ileri sürülen faturayı anılan şirketin kayıtlarına intikal ettirerek kullanmak suretiyle vergi ziyaı doğup doğmadığı araştırılıp, düzenlenmiş olması halinde vergi inceleme raporu ve eklerinin onaylı örnekleri getirtilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumun tayini gerekirken, eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Kabule göre de;

Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.4.2004 gün ve 47/101 Esas-Karar sayılı ilamında belirtildiği üzere vekalet ücretinin katılan yerine vekili lehine hükmolunması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMAS1NA), 14.9.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates