16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Şartlı Ertelemenin Kaldırılması

Şartlı Ertelemenin Kaldırılması

YARGITAY
8. Ceza Dairesi 2003/8686 E.N , 2004/9716 K.N.

İlgili Kavramlar

ŞARTLI ERTELEMENİN KALDIRILMASI

Özet
4616 SAYILI YASA UYARINCA ERTELENEN KAMU DAVASINDAN SONRA AÇILIP MAHKUM OLUNAN SUÇ, ÖNCEKİ CÜRÜM İLE AYNI CİNS OLMADIĞI GİBİ, DAHA AĞIR ŞAHSİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARI DA GEREKTİRMEDİĞİNDEN ERTELEME KARARININ KALDIRILMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

İçtihat Metni

298 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Savaş’ın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 21.11.2002 gün ve 234 esas, 318 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 9.9.2003 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

21.12.2000 günlü, 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar işlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunun 1. madde 4. fıkrası uyarınca; erteleme konusu suç kabahat ise 1 yıl, cürüm ise 5 yıl içinde bu kabahat veya cürüm ile “aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı dava açılır veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir” hükmü karşısında;

Olayımızda ertelemeye konu olan 30.3.1999 suç tarihli 298 sayılı Kanunun 151/1. madde ve fıkrası uyarınca açılan kamu davasının yukarıda sözü edilen yasa uyarınca 15.5.2001 tarihinde ertelenmesine karar verildiği, sanığın sonradan 22.6.2001 tarihinde işlediği suçlardan dolayı hakkında TCK.nun 456/4, 482/3, 482/3 ve 572/1. madde ve fıkraları uyarınca kamu davası açıldığı, sonuçta aynı kanunun 482/3 ve 572/1. madde ve fıkralarından mahkumiyet hükmü kurulduğu ve kararın kesinleştiği anlaşılmakla, erteleme kararının kaldırılmasına neden olan 22.6.2001 tarihinde işlenen hakaret ve saldırgan sarhoşluk suçlarının önceki cürüm ile aynı cins olmadığı gibi daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları da gerektirmediği gözetilmeden, 4616 sayılı Yasa gereğince erteli davaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 9.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates