14 Aralık 2017, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » Savcılığa Şikayet Dilekçesi

Savcılığa Şikayet Dilekçesi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                  : ……………….. LTD.ŞTİ.

…….             Beşiktaş/İSTANBUL

VEKİLİ                       : Avukat

………. Şişli/İSTANBUL

SANIK                       : ……….

…. Cad.        Fatih/İSTANBUL

KONU                                   : Sanığın cezalandırılması amacıyla kamu davası açılması talebidir.

A Ç I K L A M A L A R

1- Sanık, müvekkile ait işyerinde pazarlama elemanı olarak çalışmakta iken, şirket müşterilerinden tahsil etmiş olduğu paraları almış olduğu mal iadelerini şirkete iade etmeyerek, kendisine mal edinmiştir. Bu nedenle de 20.08.2008 tarihinde iş akti fesh edilmiştir.

2- Sanık, iş aktinin fesh edilmesinden sonra da, kendisinde bulunan şirkete ait tahsilat makbuzu ile şirket müşterilerinden 30.000,00 TL para tahsil ettiği ve birtakım müşterilerden de elden mal iadesi aldığı şirket müşterileri ile yapılan görüşme neticesinde öğrenilmiştir.(Ek-1) Ayrıca, şirkete ait tahsilat makbuzu sanık tarafından şirket iade edilmediğinden, şirket adına başkaca tahsilat yapılıp yapılmadığı da henüz tespit edilememiştir.

3- Müvekkil şirket tarafından, sanığa Beyoğlu … Noterliği’nin ….. tarih ve …. yevmiye nosu ile şirket müşterilerinden almış olduğu paraları, mal iadelerini ve elinde bulunan şirkete ait tahsilat makbuz koçanını şirkete iade etmesi ihtar edilmiş, ihtarname de 20.10.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir.(Ek-2) Buna rağmen sanık, şirket adına tahsil ettiği paraları, malları ve şirkete ait tahsilat makbuz koçanını iade etmemiştir.

4- Müvekkil şirket adına, şirket müşterilerinden almış olduğu paraları, malları ve şirkete ait tahsilat makbuzunu iade etmeyerek mal edinmiş olan sanık hakkında soruşturma başlatılarak, cezalandırılması için kamu davası açılması için iş bu şikayeti yapmak gerekmiştir. 11.11.2008

Müşteki Vekili

Avukat ……….

Ekler:

1-Sanık tarafından keşide edilen tahsilat makbuzları.

2-Beyoğlu … Noterliği’nin ….. tarih ve

…. yevmiye nolu ihtarnamesi.

3-Vekaletname Örneği.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates