20 Kasım 2017, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » bloke cek ornegi için arama sonuçları:

bloke cek ornegi için arama sonuçları:

Yeni Çek Kanunu

ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında ... Devamını Oku »

Çek Nedir?

ÇEK Yasal Unsurları Çek, hukuki niteliği itibariyle bir ödeme aracıdır. Türk Ticaret Kanunu’nun 692. maddesinde çekin şekle ait yasal unsurları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Çek: 1. Banka tarafından, 3167 Sayılı Kanun’da ve bu Kanun’a ilişkin Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun olarak basılan veya bastırılan çek yaprağını, 2. “Çek” Kelimesini (veya yabancı ... Devamını Oku »

5411 Sayılı Kanun

BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25983 Mükerrer BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ... Devamını Oku »

4916 Sayılı Kanun

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 4916 Kabul Tarihi : 03/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 19/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25173 Madde 1 – 29/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda ... Devamını Oku »

2981 Sayılı Kanun

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2981 Kabul Tarihi: 24/02/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18335 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE İSTİSNALAR AMAÇ: Madde 1 – Bu ... Devamını Oku »

5651 Sayılı Kanun

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26530 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, ... Devamını Oku »

2942 Sayılı Kanun

KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 2942 Kabul Tarihi: 04/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18215 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ... Devamını Oku »

5684 Sayılı Kanun

SİGORTACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5684 Kanun Kabul Tarihi : 03/06/2007 Resmi Gazete Tarihi : 14/06/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26552 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini ... Devamını Oku »

5651 Sayılı Kanun

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651  Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında ... Devamını Oku »

Rüçhanlı Alacaklar Nelerdir

TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN İHALENİN YAPILMASI (İİK. mad. 129) Taşınmaz mallara ilişkin “ihalenin (arttırmanın) nasıl yapılacağı ve taşınmazların hangi koşullarla ihale edilebileceği” bu maddede düzenlen-miştir. I- Taşınmazlar da taşınırlar gibi, «açık arttırma»[1] ile satılır. «Açık artırma şekli», kural olarak taşınırlarda olduğu gibidir.[2] II- Birinci arttırmada i h a l e n ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates