19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » cek kanunu mevzuat için arama sonuçları:

cek kanunu mevzuat için arama sonuçları:

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5999 Kabul Tarihi: 18/6/2010 MADDE 1 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazmin GEÇİCİ MADDE 6 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında ... Devamını Oku »

Yeni Çek Kanunu

ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında ... Devamını Oku »

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALİ YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALİ YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMA Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2005 Resmi Gazete Sayısı: 25787 Kabul Tarihi ve Yeri: 14/05/2004, Ankara Onay Şekli: Onay Kanunu , Bakanlar Kurulu Kararı İhtirazi Kaydı: Yok Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği Çerçevesinde ... Devamını Oku »

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

TEBLİGAT KANUNU Kanun Numarası: 7201 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 BİRİNCİ BAP: UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL: KANUNUN ŞÜMULÜ TEBLİGATIN YAPILMASI: Madde 1 – (Değişik madde: 06/06/1985 – 3220/1 md.) Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ... Devamını Oku »

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun Numarası: 5434 Kabul Tarihi: 08/06/1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7235 BİRİNCİ KISIM : KURULUŞ Madde 1 – (Mülga madde : 16/05/2006 – 5502 S.K/43.mad) Madde 2 – (Mülga madde : 16/05/2006 – 5502 S.K/43.mad) Madde 3 – (Mülga madde ... Devamını Oku »

213 Sayılı Vergi Kanunu

VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi: 04/01/1961 Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703 – 10705 GİRİŞ : KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 – Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, ... Devamını Oku »

2797 Sayılı Yargıtay Kanunu

YARGITAY KANUNU Kanun Numarası: 2797 Kabul Tarihi: 04/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17953 BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ YARGITAY: Madde 1 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ... Devamını Oku »

Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Hareket Nedeniyle Tahliye Davası

….. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Hareket Nedeniyle Tahliye İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalıların murisi …, mülkiyeti yönetici müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde … Apt.’ında bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık …. TL. ... Devamını Oku »

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun No: 4632 Kanun Kabul Tarihi: 28/03/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24366 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının ... Devamını Oku »

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KANUN NO: 634 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kabul Tarihi: 23 Haziran 1965 Resmi Gazetede Yayımlanma Tarihi: 2 Temmuz 1965 Resmi Gazete Sayısı: 12038 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A) KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI: I – GENEL KURUL: MADDE 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo ... Devamını Oku »

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun No. 5464 Kabul Tarihi : 23.2.2006 Amaç MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – Kartlı sistem kuran, ... Devamını Oku »

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – ... Devamını Oku »

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmelik Değişikliği

YÖNETMELİK              Karar Sayısı : 2011/2083 Ekli “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/6/2011 tarihli ve 8323 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                    Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI   ... Devamını Oku »

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Değişikliği

Karar Sayısı : 2011/2083 Ekli “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/6/2011 tarihli ve 8323 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                  Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip ERDOĞAN ... Devamını Oku »

Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No: 5149 Kanun Kabul Tarihi: 28/04/2004 Resmi Gazete Tarihi: 07/05/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25455 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; spor müsabakalarının yapıldığı alanlar ile bunların eklenti ve çevresinde müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates