21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » kabahatler kanunu 2010 için arama sonuçları:

kabahatler kanunu 2010 için arama sonuçları:

2010 Kabahat Cezaları

Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılan Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları 2010 yılında yüzde 2,2 oranında zamlandı. İçişleri Bakanlığı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanması ile ilgili olarak genelge yayımladı. Bakanlık, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere çeşitli kabahatler için öngörülen idari ... Devamını Oku »

SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI

SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN   KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN   SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI             Kurullara karşı suçlar: Madde 133 – (Değişik: 23/1/2008-5728/287 md.) Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak veya tehdit ederek, bu Kanunda yazılı kurulların toplanmalarına veya görevlerinin ifasına mani olanlar, iki ... Devamını Oku »

5793 Sayılı Kanun

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5793 Kanun Kabul Tarihi : 24/070/2008 Resmi Gazete Tarihi : 06/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26959 Madde 1 – 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Ek Madde 37 – Kurum ... Devamını Oku »

5838 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5838 Kanun Kabul Tarihi : 18/02/2009 Resmi Gazete Tarihi : 28/02/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27155-Mükerrer Madde 1 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici Madde 8 – 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma ... Devamını Oku »

5496 Sayılı Kanun

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5496 Kanun Kabul Tarihi : 10/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 24/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26177 Madde 1 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (31) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “31. İletim ... Devamını Oku »

KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliği

KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 ‒ ... Devamını Oku »

Ambarlı Liman Yönetmeliği

AMBARLI LİMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Ambarlı Liman Başkanlığının idari sınırına, idari sınırlar içerisinde kalan liman sahalarına, demirleme sahalarına, liman başkanlığı idari sınırları içerisindeki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ... Devamını Oku »

Enez Liman Yönetmeliği

ENEZ LİMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Enez Liman Başkanlığının idari sahasına, demirleme sahalarına, liman başkanlığı idari sahasındaki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ... Devamını Oku »

Karasu Liman Yönetmeliği

KARASU LİMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Karasu Liman Başkanlığının idari sınırına, idari sınırlar içerisinde kalan liman sahalarına, demirleme sahalarına, liman başkanlığı idari sınırları içerisindeki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ... Devamını Oku »

Şile Liman Yönetmeliği

ŞİLE LİMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Şile Liman Başkanlığının idari sınırına, idari sınırlar içerisinde kalan liman sahalarına, demirleme sahalarına, liman başkanlığı idari sınırları içerisindeki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ... Devamını Oku »

Tuzla Liman Yönetmeliği

TUZLA LİMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Tuzla Liman Başkanlığının idari sahasına, demirleme sahalarına, liman başkanlığı idari sahasındaki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ... Devamını Oku »

Tekirdağ Liman Yönetmeliği

TEKİRDAĞ LİMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 − (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Liman Başkanlığının idari sınırına, idari sınırlar içerisinde kalan liman sahalarına, demirleme sahalarına, liman başkanlığı idari sınırları içerisindeki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ... Devamını Oku »

Silivri Liman Yönetmeliği

SİLİVRİ LİMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Silivri Liman Başkanlığının idari sınırına, idari sınırlar içerisinde kalan liman sahalarına, demirleme sahalarına, liman başkanlığı idari sınırları içerisindeki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ... Devamını Oku »

Yalova Liman Yönetmeliği

YALOVA LİMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Yalova Liman Başkanlığının idari sahasına, demirleme sahalarına, liman başkanlığı idari sahasındaki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ... Devamını Oku »

6111 Sayılı Kanun

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates