15 Aralık 2017, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » kadro devir sozlesme ornegi için arama sonuçları:

kadro devir sozlesme ornegi için arama sonuçları:

Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü)’ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulmuş olan Döner Sermaye ... Devamını Oku »

4726 Sayılı Kanun

2002 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası: 4726 Kabul Tarihi: 12/12/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/12/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24618 (Mükerrer sayı) BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER, GELİR VE DENGE GİDER BÜTÇESİ Madde 1 – Genel Bütçeye dahil dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde ... Devamını Oku »

4833 Sayılı Kanun

2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Kanun No : 4833 Kabul Tarihi : 29/03/2003 Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25065 (Mük.) BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER, GELİR VE DENGE GİDER BÜTÇESİ Madde 1 – Genel bütçeye dahil dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği ... Devamını Oku »

5027 Sayılı Kanun

2004 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Kanun No : 5027 Kabul Tarihi : 24/12/2003 Resmi Gazete Tarihi: 28/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25330 (Mükerrer) BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER, GELİR VE DENGE GİDER BÜTÇESİ Madde 1 – Genel bütçeye dahil dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği ... Devamını Oku »

5277 Sayılı Kanun

2005 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası : 5277 Kanun Kabul Tarihi : 28/12/2004 Yayımlandğı Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 26687 1. Mükerrer BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM:GİDER, GELİR VE DENGE GİDER BÜTÇESİ Madde 1 – Genel bütçeye dahil dairelerin harcamaları için bağlı (A) ... Devamını Oku »

5437 Sayılı Kanun

2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası : 5437 Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2005 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2005 Resmi Gazete Sayısı : 26040 Mükerrer – Cumhurbaşkanlığı – Türkiye Büyük Millet Meclisi – Anayasa Mahkemesi – Yargıtay – Danıştay – Sayıştay – Başbakanlık – Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı – ... Devamını Oku »

5565 Sayılı Kanun

2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası : 5565 Kanun Kabul Tarihi : 26/12/2006 Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2006 Mükerrer Resmi Gazete Sayısı : 26391 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER,GELİR, FİNANSMAN VE DENGE GİDER Madde 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği ... Devamını Oku »

5724 Sayılı Kanun

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası : 5724 Kanun Kabul Tarihi : 14/12/2007 Resmi Gazete Tarihi : 28/12/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26740 – Mükerrer BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER, GELİR, FİNANSMAN VE DENGE GİDER Madde 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli ... Devamını Oku »

5828 Sayılı Kanun

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası : 5828 Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2008 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27097-1.Mükerrer BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER, GELİR, FİNANSMAN VE DENGE GİDER Madde 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği ... Devamını Oku »

1164 Sayılı Kanun

ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1164 Kabul Tarihi: 29/04/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/05/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13195 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE GÖREVLER Madde 1 – (Değişik madde: 19/06/1994 – KHK – 542/1 md.; Değişik madde: 08/11/2004 – 5273 S.K./4.mad) *1* Bu Kanunun amacı; arsaların aşırı ... Devamını Oku »

1136 Sayılı Kanun

AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136 Kabul Tarihi: 19/03/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13168 BİRİNCİ KISIM: AVUKATLIK VE AVUKAT AVUKATLIĞIN MAHİYETİ: Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik fıkra: 02/05/2001 – 4667/1. md.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ... Devamını Oku »

5411 Sayılı Kanun

BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25983 Mükerrer BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ... Devamını Oku »

5020 Sayılı Kanun

BANKALAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No : 5020 Kabul Tarihi : 12/12/2003 Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 Madde 1 – 18/06/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 286 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun maddi olgu ve ... Devamını Oku »

4684 Sayılı Kanun

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20/06/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/07/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24451 BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU BANKALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Madde 1 – A) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ... Devamını Oku »

4842 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 4842 Kabul Tarihi : 09/04/2003 Resmi Gazete Tarihi: 24/04/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25088 Madde 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılmış olan 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates