20 Kasım 2017, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » secim kanunu son hali için arama sonuçları:

secim kanunu son hali için arama sonuçları:

SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI

SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN   KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN   SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI             Kurullara karşı suçlar: Madde 133 – (Değişik: 23/1/2008-5728/287 md.) Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak veya tehdit ederek, bu Kanunda yazılı kurulların toplanmalarına veya görevlerinin ifasına mani olanlar, iki ... Devamını Oku »

213 Sayılı Vergi Kanunu

VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi: 04/01/1961 Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703 – 10705 GİRİŞ : KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 – Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, ... Devamını Oku »

2797 Sayılı Yargıtay Kanunu

YARGITAY KANUNU Kanun Numarası: 2797 Kabul Tarihi: 04/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17953 BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ YARGITAY: Madde 1 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ... Devamını Oku »

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU Kanun Numarası: 2911 Kabul Tarihi: 06/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18185 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanun; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzel kişilerin ... Devamını Oku »

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KANUN NO: 634 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kabul Tarihi: 23 Haziran 1965 Resmi Gazetede Yayımlanma Tarihi: 2 Temmuz 1965 Resmi Gazete Sayısı: 12038 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A) KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI: I – GENEL KURUL: MADDE 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo ... Devamını Oku »

6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No. 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012       BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf ... Devamını Oku »

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında sözleşmeli olarak yerli veya yabancı uzman istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, Türkiye Yazma ... Devamını Oku »

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları ... Devamını Oku »

Sağlık Personeline Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 – 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 ... Devamını Oku »

TFF Kuruluş ve Görevleri Kanunu

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5894 Kabul Tarihi: 5/5/2009 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, ... Devamını Oku »

GSGM Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ... Devamını Oku »

Siyasi Partiler Kanunu

SİYASİ PARTİLER KANUNU (Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Nisan 1983 – Sayı: 18027 Düstur, Tertip 5,  c.22) Kabul Tarihi: 22 Nisan 1983               Kanun No: 2820   BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR   AMAÇ MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, siyasî partilerle ilgili esasları düzenlemektir. KAPSAM MADDE 2 – (Değişik: ... Devamını Oku »

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde ... Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sağlık Bakanlığında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları ... Devamını Oku »

6172 Sulama Birlikleri Kanunu

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 6172 Kabul Tarihi: 8/3/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı maksadıyla umumi sulardan faydalanmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates