16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » yakalama ve ifade alma yonetmeligi için arama sonuçları:

yakalama ve ifade alma yonetmeligi için arama sonuçları:

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

Madde 9 – Gözaltına alınan kişinin ifadesini alan veya soruşturmayı yürüten kolluk görevlisi ile bu kişiyi tıbbi muayeneye götüren kolluk görevlisinin farklı olması zorunludur. Ancak personel yetersizliği nedeniyle farklı kolluk görevlisinin bulunmaması halinde bu durum belgelendirilir. Hekim ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, muayenenin hekim hasta ilişkisi çerçevesinde yapılması esastır. ... Devamını Oku »

1136 Sayılı Kanun

AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136 Kabul Tarihi: 19/03/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13168 BİRİNCİ KISIM: AVUKATLIK VE AVUKAT AVUKATLIĞIN MAHİYETİ: Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik fıkra: 02/05/2001 – 4667/1. md.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ... Devamını Oku »

5275 Sayılı Kanun

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5275 Kanun Kabul Tarihi :13/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25685 BİRİNCİ KİTAP: AMAÇ VE TEMEL İLKELER, HAPİS CEZASI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ BİRİNCİ KISIM: AMAÇ VE TEMEL İLKELER BİRİNCİ BÖLÜM: KANUNUN AMACI AMAÇ Madde ... Devamını Oku »

5846 Sayılı Kanun

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası: 5846 Kanun Kabul Tarihi: 05/12/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/12/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7981 BİRİNCİ BÖLÜM: FİKİR VE SANAT ESERLERİ A -AMAÇ: Madde 1 – (Değişik madde: 03/03/2001 – 4630/1. md.) Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ... Devamını Oku »

5571 Sayılı Kanun

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU, SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU İLE TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5571 Kanun Kabul Tarihi : 28/12/2006 Resmi Gazete Tarihi : 13/01/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26402 Madde 1 – 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı ... Devamını Oku »

2802 Sayılı Kanun

HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU Kanun Numarası: 2802 Kabul Tarihi: 24/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17971 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; a) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının niteliklerini, atanmalarını, hak ve ödevlerini, aylık ... Devamını Oku »

1512 Sayılı Kanun

NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası: 1512 Kanun Kabul Tarihi: 18/01/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/02/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14090 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER NOTERLİK MESLEĞİ: Madde 1 – Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. NOTERLİKLERİN KURULMASI ... Devamını Oku »

2559 Sayılı Kanun

POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 – Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan ... Devamını Oku »

298 Sayılı Kanun

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 298 Kanun Kabul Tarihi: 26/04/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 02/05/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10796 BİRİNCİ BÖLÜM: İLKELER KANUNUN KAPSAMI: Madde 1 – (Değişik madde: 28/03/1986 – 3270/21 md.) Özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, ... Devamını Oku »

5728 Sayılı Kanun

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5728 Kanun Kabul Tarihi : 23/01/2008 Resmi Gazete Tarihi : 08/02/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26781 Madde 1- 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatının 32 nci ... Devamını Oku »

5553 Sayılı Kanun

TOHUMCULUK KANUNU Kanun Numarası : 5553 Kanun Kabul Tarihi : 31/10/2006 Resmi Gazete Tarihi : 08/11/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26340 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ... Devamını Oku »

3224 Sayılı Kanun

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası: 3224 Kanun Kabul Tarihi: 07/06/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/06/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18792 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Diş Hekimleri Odaları ile Türk Diş Hekimleri Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine ... Devamını Oku »

211 Sayılı Kanun

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU Kanun Numarası: 211 Kabul Tarihi: 04/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10703 A ESASLAR I – TARİFLER Madde 1 – (Değişik madde: 18/06/2003 – 4902 S.K./9. md.) Türk Silahlı Kuvvetleri : Kara (Jandarma dahil), Deniz (Sahil Güvenlik dahil) ve Hava ... Devamını Oku »

5174 Sayılı Kanun

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası: 5174 Kabul Tarihi: 18/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25479 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret ... Devamını Oku »

5184 Sayılı Kanun

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 5184 Kabul Tarihi : 03/06/2004 Resmi Gazete Tarihi: 09/06/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25487 Madde 1 – 15/05/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun l inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates