20 Şubat 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » yargitay dilekce ornekleri için arama sonuçları:

yargitay dilekce ornekleri için arama sonuçları:

5271 Sayılı Kanun

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kanun Kabul Tarihi : 04/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi :17/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25673 BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM: KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE TANIMLAR KANUNUN KAPSAMI Madde 1 – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl ... Devamını Oku »

1086 Sayılı Kanun

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 1086 Kanun Kabul Tarihi: 18/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02, 03, 04/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 622, 623, 624 BİRİNCİ BAP : UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL : VAZİFE VE SALAHİYET BİRİNCİ KISIM : VAZİFE Madde 1 – (Değişik madde: 26/02/1985 – 3156/1 md.) Mahkemelerin ... Devamını Oku »

2004 Sayılı Kanun

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ VE MEMURLARI: Madde 1 – (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. Her ... Devamını Oku »

2797 Sayılı Yargıtay Kanunu

YARGITAY KANUNU Kanun Numarası: 2797 Kabul Tarihi: 04/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17953 BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ YARGITAY: Madde 1 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ... Devamını Oku »

İhtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü Hukuk Genel Kurulu

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2013/1 KARAR NO: 2014/1 ÖZET: İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu hususundadır. I. GİRİŞ   A.İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ  BAŞVURULAR Avukat Mihriban Naillioğlu imzalı, 27.02.2013 tarihli; ... Devamını Oku »

Baro Pulunun Bulunmaması

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2003/19-265 E.N , 2003/267 K.N. İlgili Kavramlar BARO PULU YAPIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BARO PULUNUN BULUNMAMASI BARO PULUNUN YAPIŞTIRILMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ İŞLEME KONULMAMA MÜVEKKİLİN HABERDAR EDİLMESİ TAZMİNAT DAVASI VEKALET AKTİNİN GEÇERLİLİĞİ VEKALETNAME Özet VEKİLİN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ PULUNU YAPIŞTIRMAMIŞ VEYA EKSİK YATIRMIŞ VE BUNLAN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE ... Devamını Oku »

Eksik Soruşturma-Evrakta Sahtecilik

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/6-186 E.N , 2004/224 K.N. İlgili Kavramlar EKSİK SORUŞTURMA EVRAKTA SAHTECİLİK İçtihat Metni Evrakta sahtecilik suçundan sanık Yılmaz Ö…….’in beraatına ilişkin Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince 11.04.2001 gün ve 272-132 sayı ile verilen kararın katılanlar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince ... Devamını Oku »

Rüşvet Suçu-Soruşturma Aşaması

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/5MD-78 E.N , 2004/135 K.N. İlgili Kavramlar RÜŞVET SUÇU SORUŞTURMA AŞAMASI İçtihat Metni Rüşvet almak suçundan sanık Salih Ş……’ın, TCY.nın 212/2, 219/1-son ve 59/2. maddeleri uyarınca sonuç olarak 6 yıl 3 ay ağır hapis ve 40.762.500.000 lira ağır para cezası ile ce-zalandırılmasına, memuriyetten müeebeten mahrumiyetine ilişkin ... Devamını Oku »

Resmi Evrakta Sahtekarlık

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/6-94 E.N , 2004/132 K.N. İlgili Kavramlar RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRMESİ İçtihat Metni Resmi evrakta  sahtecilik ve yalancı tanıklık suçlarından sanık Enver Ö…… hakkında yapılan yargılama sonucunda eylemlerinin yalancı tanıklık ve tarafları hazır göstermek suretiyle evlenmenin şekil şartlarını yerine getirmeden evlenme akdini icra edip ... Devamını Oku »

Sahtecilik Ve Dolandırıcılık

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/6-170 E.N , 2004/205 K.N. İlgili Kavramlar SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK İçtihat Metni Sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan sanık Seyit M….’nun beraatine ilişkin, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 31.01.2001 gün ve 311/3 sayılı hüküm, katılan vekilinin tem-yizi üzerine, Yargıtay C.Başsavcılığının onama istekli 11.04.2002 gün ve 51612 sayılı ... Devamını Oku »

Memuriyet Görevini Suistimal Etme

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/4MD-318 E.N , 2004/19 K.N. İlgili Kavramlar KAMU GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEME MEMURİYET GÖREVİNİ SUİSTİMAL ETME İçtihat Metni Sanık M….. G…..hakkında Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince 1.5.2003 gün ve 186-127 sayı ile; Tuzla Adalet Dairesinin denetimi sırasında Adalet Müfettişi tarafından düzenlenen raporla Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak ... Devamını Oku »

Evrakta Sahtecilik-Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2003/6MD-257 E.N , 2004/10 K.N. İlgili Kavramlar EVRAKTA SAHTECİLİK GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA İçtihat Metni Sanık S…. G…… hakkında Adalet Bakanlığınca verilen kovuşturma izni uyarınca Burhaniye C.Başsavcılığınca 06.04.2001 günlü iddianame ile talepte bulunulması üzerine, Buhaniye Ağır Ceza Mahkemesince 19.6.2001 gün ve 69-163 sayı ile; “Sanık Gökçeada ... Devamını Oku »

Hukuki Ehliyet

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2005/6-25 E.N , 2005/53 K.N. İlgili Kavramlar HUKUKİ EHLİYET İçtihat Metni Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık Ahmet Münir A…….’nun TCY.nın 342/2 ve 59. maddeleri uyarınca 3 sene 4 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCY.nın 31. maddesi uyarınca 3 yıl süre ile kamu hizmetlerinden yasaklanmasına ilişkin  ... Devamını Oku »

Kişilere Haksız Kazanç Sağlandığı İddiası

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2005/4 MD-95 E.N , 2005/166 K.N. İlgili Kavramlar FİİLİ CEZAİ YAPTIRIM ALTINA ALMAK GÖREVDE KEYFİ DAVRANMA KAMU ZARARINA YOL AÇMA  VEYA ZARARA UĞRAMA KİŞİLERE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDIĞI İDDİASI İçtihat Metni Sanıkların görevde keyfi davranma suçundan 765 sayılı TCY.nın 228/1, 59/2, 647 sayılı Yasanın 4, 5 ve ... Devamını Oku »

Dolandırıcılık ve Sahtecilik

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2005/6-59 E.N , 2005/107 K.N. İlgili Kavramlar BAŞKASI LEHİNE HAKSIZ BİR ÇIKAR SAĞLAMAK BİLEREK VE İSTEYEREK HİLE VE DESİSEDE BULUNMAK DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK İçtihat Metni Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından sanık ….. ……’ın TCY.nın 342/2, 80, 59, 504/3, 522, 59, 71 ve 31. maddeleri uyarınca 4 yıl ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates