21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » yargitay uyeleri için arama sonuçları:

yargitay uyeleri için arama sonuçları:

2797 Sayılı Yargıtay Kanunu

YARGITAY KANUNU Kanun Numarası: 2797 Kabul Tarihi: 04/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17953 BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ YARGITAY: Madde 1 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ... Devamını Oku »

2709 Sayılı Kanun

1982 ANAYASASI Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/11/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17863 Mükerrer BAŞLANGIÇ BİRİNCİ KISIM : GENEL ESASLAR I. DEVLETİN ŞEKLİ Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve ... Devamını Oku »

357 Sayılı Kanun

ASKERİ HAKİMLER KANUNU Kanun Numarası: 357 Kabul Tarihi: 26/10/1963 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/10/1963 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11541 Mükerrer BİRİNCİ KISIM: MESLEĞE GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER ASKERİ HAKİM VE ASKERİ SAVCI OLMAK İÇİN GENEL ŞARTLAR: Madde 1 – (Değişik madde: 10/11/1983 – 2948/1 md.) Askeri hakim ve askeri ... Devamını Oku »

353 Sayılı Kanun

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU Kanun Numarası: 353 Kabul Tarihi: 25/10/1963 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/10/1963 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11541 Mükerrer BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ: Madde 1 – (Değişik fıkra: 21/01/1981-2376/1 md.) Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler; kolordu, ordu, (deniz ve ... Devamını Oku »

1600 Sayılı Kanun

ASKERİ YARGITAY KANUNU Kanun Numarası: 1600 Kabul Tarihi: 27/06/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/07/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14239 I İNCİ BÖLÜM: KURULUŞ ASKERİ YARGITAY: Madde 1 – Askeri Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer kanunlarla görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. KURULUŞ: Madde 2 – (Değişik madde: 11/12/1981 – 2563/1 ... Devamını Oku »

5271 Sayılı Kanun

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kanun Kabul Tarihi : 04/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi :17/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25673 BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM: KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE TANIMLAR KANUNUN KAPSAMI Madde 1 – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl ... Devamını Oku »

2802 Sayılı Kanun

HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU Kanun Numarası: 2802 Kabul Tarihi: 24/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17971 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; a) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının niteliklerini, atanmalarını, hak ve ödevlerini, aylık ... Devamını Oku »

1086 Sayılı Kanun

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 1086 Kanun Kabul Tarihi: 18/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02, 03, 04/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 622, 623, 624 BİRİNCİ BAP : UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL : VAZİFE VE SALAHİYET BİRİNCİ KISIM : VAZİFE Madde 1 – (Değişik madde: 26/02/1985 – 3156/1 md.) Mahkemelerin ... Devamını Oku »

2004 Sayılı Kanun

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ VE MEMURLARI: Madde 1 – (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. Her ... Devamını Oku »

Yeni Yargı Paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan Onayladı…

Yeni Yargı Paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan Onayladı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , kamuoyunda “yargı paketi” olarak bilinen 6572 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yapılan açıklamada, söz konusu yasanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ... Devamını Oku »

1402 Sayılı Kanun

SIKIYÖNETİM KANUNU Kanun Numarası: 1402 Kabul Tarihi: 13/05/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/05/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13837 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL ESASLAR SIKIYÖNETİM İLANI: Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124 üncü maddesi gereğince verilmiş olan Sıkıyönetim ilanı kararı ve Sıkıyönetim bölge ve süresi üzerinde yapılacak değişiklikler, İçişleri Bakanlığınca ... Devamını Oku »

926 Sayılı Kanun

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU Kanun Numarası: 926 Kabul Tarihi: 27/07/1967 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/08/1967 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12670 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER I – KAPSAM: Madde 1 – Bu kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harb okulları, fakülteler, yüksek okullar ve ... Devamını Oku »

4929 Sayılı Kanun

YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No : 4929 Kabul Tarihi : 15/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25176 Madde 1 – 04/02/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 31 – Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile ... Devamını Oku »

İhtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü Hukuk Genel Kurulu

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2013/1 KARAR NO: 2014/1 ÖZET: İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu hususundadır. I. GİRİŞ   A.İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ  BAŞVURULAR Avukat Mihriban Naillioğlu imzalı, 27.02.2013 tarihli; ... Devamını Oku »

Sendika Tüzüğünün Düzeltilmesi

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/28345 E.N , 2004/24792 K.N. İlgili Kavramlar SENDİKA TÜZÜĞÜNÜN DÜZELTİLMESİ SENDİKANIN KAPATILMASI Özet DAVALI SENDİKANIN TÜZÜĞÜNDE KANUNA AYKIRILIK OLDUĞU İDDİASI İLE AÇILAN DAVADA; MAHKEMECE TÜZÜKTE KANUNA AYKIRILIK BULUNUP BULUNMADIĞI HEMEN DEĞERLENDİRİLEREK DAVALI SENDİKAYA DÜZELTME YAPMASI İÇİN SÜRE VERİLİP VERİLMEYECEĞİ KARARLAŞTIRILMALIDIR. DÜZELTME YAPILMASI İÇİN SÜRE VERİLMİŞ İSE, ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates