20 Kasım 2017, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » yeni ek kanunu için arama sonuçları:

yeni ek kanunu için arama sonuçları:

Yeni Çek Kanunu

ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında ... Devamını Oku »

Belediyenin Haciz Edilemeyen Mallari Nelerdir ?

Av.M.Lamih ÇELİK Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdür V. Belediyeler,kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan kamu tüzel kişileridir.Belediyenin yaptığı hizmetler, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararı gözetilerek yapılan, sürekli ve düzenli çalışmalardır.Bu çalışmaların kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ... Devamını Oku »

Ahvali Şahsiye ile İlgili Belge Örneklerinin Parasız Verilmesi ve Tasdikten Muaf Tutulması Hakkında Sözleşme

AHVALİ ŞAHSİYE İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLMESİ VE TASDİKTEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Resmi Gazete Tarihi: 19/12/1962 Resmi Gazete Sayısı: 11286 Kabul Tarihi ve Yeri: 26.09.1957, Lüksemburg Geçerli Dili: Fransızca Depoziter: İsviçre Federal Konseyi Türkiye’nin İmza Tarihi: 26.09.1957 Yürürlük Tarihi: 14.03.1963 Onay Şekli: Onay Kanunu İhtirazi Kaydı: Yok Ahvali ... Devamını Oku »

Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sayılı Protokol

AVRUPA İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMA SÖZLEŞMESİNE EK 8 SAYILI PROTOKOL Resmi Gazete Tarihi: 29.08.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20267 Kabul Tarihi ve Yeri: 19.03.1985, Viyana Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Türkiye’nin İmza Tarihi: 04.02.1986 Onay Şekli: Onay Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı İhtirazi Kaydı: ... Devamını Oku »

ÇOCUKLARIN VELAYETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ İLE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN YENİDEN TESİSİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUKLARIN VELAYETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ İLE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN YENİDEN TESİSİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1999 Resmi Gazete Sayısı: 23864 Kabul Tarihi ve Yeri: 20/05/1980, Lüksemburg Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Türkiye’nin İmza Tarihi: 20.10.1997 Onay Şekli: Onay Kanunu – Bakanlar Kurulu ... Devamını Oku »

İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMENİN OLUŞTURDUĞU DENETİM MEKANİZMASININ YENİDEN YAPILANMASINA İLİŞKİN 11 NOLU PROTOKOL

İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMENİN OLUŞTURDUĞU DENETİM MEKANİZMASININ YENİDEN YAPILANMASINA İLİŞKİN 11 NOLU PROTOKOL Resmi Gazete Tarihi: 20.06.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23025 Kabul Tarihi ve Yeri: 11.05.1994, Strazburg Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Türkiye’nin İmza Tarihi: 11.05.1994 Onay Şekli: Onay Kanunu ve ... Devamını Oku »

İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL

İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek Protokol Resmi Gazete Tarihi: 19.03.1954 Resmi Gazete Sayısı: 8662 Kabul Tarihi ve Yeri: 20.03.1952, Paris Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Türkiye’nin İmza Tarihi: 20.03.1952 Onay Şekli: ... Devamını Oku »

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 22 VE 40 INCI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN SÖZLEŞMEYE EK 5 NUMARALI PROTOKOL

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 22 VE 40 INCI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN SÖZLEŞMEYE EK 5 NUMARALI PROTOKOL İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Avrupa Sözleşmesinin 22 ve 40 ıncı Maddelerini Değiştiren Sözleşmeye Ek 5 Numaralı Protokol Resmi Gazete Tarihi: 29/09/1971 Resmi Gazete Sayısı: 13971 Kabul Tarihi ve Yeri: ... Devamını Oku »

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALİ YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALİ YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMA Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2005 Resmi Gazete Sayısı: 25787 Kabul Tarihi ve Yeri: 14/05/2004, Ankara Onay Şekli: Onay Kanunu , Bakanlar Kurulu Kararı İhtirazi Kaydı: Yok Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği Çerçevesinde ... Devamını Oku »

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

6 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29347 YÖNETMELİK Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik İletim ... Devamını Oku »

Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik

25 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29337 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ELYAF KOMPOZİSYONLARIYLA İLGİLİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tekstil elyaf isimleri, tekstil ürünleri elyaf kompozisyonlarının ... Devamını Oku »

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği

29 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29310 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında ... Devamını Oku »

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

3 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29284 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin ... Devamını Oku »

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

27 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29280 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve ... Devamını Oku »

ELEKTRİK PİYASASI- SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI-YÖNETMELİK

21 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29274 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 6446 sayılı ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates