19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » Tereke Mümessili Tayini Dilekçesi

Tereke Mümessili Tayini Dilekçesi

Kadıköy ( ) Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Tereke Temsilcisi Tayini
İsteyen (Davacı) :

Vekili : Avukat

Davalılar : 1-
Kadıköy/İSTANBUL
2-
Kadıköy/İSTANBUL

Konusu : Tereke temsilcisi tayini talebidir.

A Ç I K L A M A L A R

1- Muris ….. 01.10.1993 tarihinde vefat etmiştir. Murisin son ikametgahı; .………. İSTANBUL adresidir.

2- Geriye mirasçı olarak Şişli 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin ……… tarihli, …/…. Esas ve …./…. Karar sayılı veraset ilamında da belirtildiği gibi, …………, ………… kalmıştır.

3- Davacı …………. vekili tarafından muris ……………. terekesini ilgilendiren ve davacı ……….. vekili tarafından …………. aleyhine, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin …./… Esasında görülen tapu iptali ve tescil davasında Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin miras şirketine temsilci atanmasına dair gerekçeli bozma kararı üzerine Mahkemenizin …./… Esas sayılı dosyası ile tereke mümessili tayini için dava açılmıştır. Mahkemenin …./….. Karar sayılı kararı ile de İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin …./…Esas sayısında görülen tapu iptali ve tescil davasında muris …………. terekesine İstanbul Barosu Avukatlarından Avukat …….. mümessil tayin edilmiş ve karar kesinleşmiştir. (Ek-1)

3- Bu defa, aynı şekilde, Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …./….. Esas sayılı dosyası ile diğer mirasçı ……….. aleyhine açılan tapu iptali ve tescili davası da Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 30.10.200. tarih, …/…. Esas, ……/…. Karar sayılı ilamı ile “……davaya katılmayan ortakların olurlarının alınması veya miras şirketine atanacak temsilci aracılığı ile davanın sürdürülmesi gerektiği kabul edilmiştir.” Şeklinde gerekçe ile bozulmuştur.

4- Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan davaya ilişkin olarakta mirasçıların tümünün muvafakatlarını almak mümkün olmadığından Mahkemenizden paylaşmaya kadar terekeye mümessili tayini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler : M.K. ve ilgili mevzuat.

Deliller : 1- Şişli 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03.11…. tarihli,
…/… Esas ve …./…. Karar sayılı veraset ilamı
2- Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 22.04.2002 tarih,
2002/…. Esas ve 2004/.. Karar sayılı tereke mümessili tayini kararı.
2- Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2004/… E. sayılı dosyası.
3- Murisin ikametgah kaydı, nüfus kaydı ve ilgili her türlü delil.

Sonuç : Yukarıda belirtilen nedenlerle talebimizin kabulü ile
paylaşmaya kadar terekeye temsilci atanmasına karar
verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

Eki: 1- Şişli 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03.11…. tarihli,
…/… Esas ve …./…. Karar sayılı veraset ilamı
2- Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 22.04.2002 tarih,
2002/…. Esas ve 2004/.. Karar sayılı tereke mümessili tayini kararı.
3- Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 30.10.2002 tarih,
2002/… Esas ve 2002/….. Karar sayılı ilamı
4- Vekaletname Örneği

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates