21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler

YÖNETMELİK

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YEREL

YÖNETİMLER MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2009 tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“a) Kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinde bulunmak.”

“(2) Merkez, akademik şubelerle işbirliği halinde, Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda Merkez Müdürüne önerilerde bulunmak üzere aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan, Genel Müdür tarafından davet edilecek toplam on beş üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi 15/6/2009
Sayısı 27259

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates