16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin Tenfizi

YARGITAY
2. Hukuk Dairesi 2003/6024 E.N , 2003/7767 K.N.

İlgili Kavramlar

VASİYETNAMENİN TENFİZİ

Özet
DAVACI, MUAYYEN MAL VASİYETİNE İLİŞKİN VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEMİŞ OLUP, İSTEK TÜRK KANUNUN MEDENİSİNİN 541. MADDESİNE DAYANMAKTADIR.

VASİYETÇİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA, VASİYETNAMENİN TÜRK MEDENİ KANUNUN 535. VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE; SULH MİMLEMESİNE TEVDİ EDİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ BULUNMAMAKTADIR. VASİYETNAMENİN SULH HAKİMİNCE USULÜNE UYGUN AÇILIP AÇILMADIĞI ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı, muayyen mal vasiyetine ilişkin vasiyetnamenin yerine getirilmesini istemiştir, istek Türk Kanunun Medenisinin 541. maddesine dayanmaktadır.

Vasiyetçinin ölümünden sonra, vasiyetnamenin Türk Kanunu Medenisinin 535. ve devamı maddeleri gereğince; Sulh Mahkemesine tevdi edildiğine, usulüne uygun açılıp okunduğuna ve ilgililere tebliğ edildiğine (TKM.537) ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Usulüne uygun açılıp okunduğuna ve herhangi bir itiraza uğramadığına ilişkin bir tesbit dosyasından bahsedilmemiştir. Vasiyetname usulüne uygun Sulh Hakimince açılmadan onun yerine getirilmesi (iptal ve tescile karar verilmesi) istenemez. Vasiyetnamenin Sulh Hakimince usulüne uygun açılıp açılmadığı araştırılmamıştır. Bu yön gözetilmeden davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç : Temyiz olunan hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 28.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates