18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » Yargılanmanın Yenilenmesi Dilekçesi

Yargılanmanın Yenilenmesi Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA ESAS NO : …………/…………..

 

İADE-İ MUHAKEME TALEP EDEN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU : Yargılanmasnın Yenilenmesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

 

1. Müvekkilim ile eşi bir süreden beri ayrı yaşamaktadırlar. Ayrı yaşamalarının sebebi ise, eşinin başka bir kadın ile olan beraberliğidir. Bundan dolayı açacağı boşanma davasında boşanamayacağını bildiği için hileli bir yol kullanmıştır. Müvekkilimin eşi, müvekkilime karşı açmış olduğu boşanma davasında birlikte olduğu kadının adresini vererek müvekkilime yapılması gereken tebligatların bayan arkadaşına yapılmasını sağlamıştır.

2. Görülen boşanma davasında ise, davaya müvekkilim değil, müvekkilimin eşinin bayan arkadaşı katılarak kendisini müvekkilim gibi göstermiş ve açılan davayı kabul ettiğini belirtmiştir. Mahkeme bu durumda boşanmaya karar vermiştir. Müvekkilim evine bakmayan eşine karşı tedbir nafakası istemi ile dava açtığında, nüfus müdürlüğünden almış olduğu nüfus aile kayıt tablosunda boşanmış olduğunu görünce ve konuyu araştırınca boşanma davasından haberdar olmuştur.

3. Müvekkilim mahkemeyi yanıltan eşi ve birlikte olduğu bayan arkadaşı hakkında ……………….. Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştur. İlgililer hakkındaki ceza kovuşturması ……../…….. Haz. No.lu dosya üzerinden devam etmektedir. Müvekkilimin yokluğunda ve haberi olmaksızın gerçekleşen ve kesinleşen boşanma kararının yargılamanın yenilenmesi yolu ile kaldırılması için işbu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : ………… Aile Mahkemesi’nin ………./……… E. ve ………../………. K. sayılı dosyası, Savcılık dosyası, Tanık, Yemin ve sair delail.

HUKUKİ SEBEPLER : HUMK. md. 445-454 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda kısaca arz etmiş olduğumuz ve resen incelemeniz sırasında ortaya çıkacak diğer nedenlerle yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüne, kesinleşmiş mahkeme kararının kaldırılarak nüfustaki kaydın düzeltilmesine, haksız davanın reddine ve yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim.

 

İade-i Muhakeme Talep Eden

Vekili

Av.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates