19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 10.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 10.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONUNCU HUKUK DAİRESİ

1. İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile ilgili davalar ile sigortalının hak sahiplerinin açmış olduğu davaları,

2. İsteğe bağlı ve topluluk sigortaları,

3. Primlerin ve 6183 sayılı Yasa uyarınca takip ve tahsiline ilişkin davalar, keza prim oranları ile ilgili davaları,

4. Sosyal Sigortalar Kanununun 10, 26, 39 ve 41. maddelerinden doğan rücu davaları,

5. Sigortalıların veya hak sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kanununun 79. maddesi uyarınca açmış oldukları hizmet tespiti ile aidiyet davaları,

6. Taşeron-işveren ilişkisinden doğan davaları,

7. Sürekli iş göremezlik ve malullük oranlarının saptanmasına ilişkin davalar ile bunların nasıl tespit edileceğini hükme bağlayan Sosyal Sigortalar Kanununun 109. maddesinin uygulanmasından doğan davaları,

8. Sigortalılık süresinin saptanmasına ait davaları,

9. Kurum alacaklarının tahsilinden doğan davaları,

10. İş mahkemeleriyle genel mahkemeler arasında beliren görev ve yetki uyuşmazlıklarına dair davaları,

11. Sosyal Sigortalar Kanunun ek, geçici, ek ve geçici maddelerinin uygulanmasından doğan davaları,

12. 2925 sayılı “Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu” ile, 2829 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” ve 1479 sayılı Bağ-Kur Yasası hükümlerinden doğan davalara ait iş mahkemelerinden verilen kararları temyiz mercii olarak incelemek bu dairenin görevine girmektedir. Yukarıda değinilen uyuşmazlıklar örnek olarak gösterilmiş olup, Sosyal Sigortalar Kanununun burada belirtilmeyen maddelerinin uygulanmasından doğan davalara da iş mahkemeleri bakar ve bu davaların temyiz incelemesi de bu dairece yapılmaktadır.

13. Temyiz incelemesi Dokuzuncu Hukuk Dairesince yapılmakta olan;
a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun öngördüğü prim ve ödemesi ile buna ilişkin işveren aleyhine açılan tazminat davaları ile,
b) 4857 sayılı İş Kanunu 65. maddesinde yer alan kısa çalışma ödeneği ve primleri ile anılan kanunun 33. maddesi uyarınca hükme bağlanan ücret garanti fonu primleri ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin davaların,
Temyiz incelemesinin 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31.01.2005 tarih ve 1 sayılı karar gereğince Onuncu Hukuk Dairesince yapılacaktır.

14. Temyiz incelemesi Dokuzuncu Hukuk Dairesince yapılmakta olan;
a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun öngördüğü prim ve ödemesi ile buna ilişkin işveren aleyhine açılan tazminat davaları ile,
b) 4857 sayılı İş Kanunu 65. maddesinde yer alan kısa çalışma ödeneği ve primleri ile anılan kanunun 33. maddesi uyarınca hükme bağlanan ücret garanti fonu primleri ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin davaların,
Temyiz incelemesinin 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31.01.2005 tarih ve 1 sayılı karar gereğince Onuncu Hukuk Dairesine devredilmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates